Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Jak přidat absenci dítěte?

Po přihlášení do webové aplikace lze snadno vytvořit omluvenku, kterou je následně evidovaná absence dítěte. Postup přidání omluvenky je následující:

1. Zobrazení zdi s omluvenkami

Po přihlášení do aplikace se vám automaticky zobrazí zeď s příspěvky, které školka editovala. Vlevo nahoře se můžete z příspěvků přesunout na omluvenky.

Twigsee kde ve webové aplikaci naleznete záložku Omluvenky

2. Přidání omluvenky

Po kliknutí na omluvenky se vám zobrazí kalendář, v něm vyberete den, kdy dítě nebude ve školce. Poté se vám zobrazí tabulka, kde zvolíte začátek a konec absence, jakou část dne dítě ve školce nebude. Jako poslední uvedete důvod absence, kde po rozkliknutí vyjede roletka, ze které vyberete onen důvod.

3. Výběr dítěte

Co je při zadávání absence velmi důležité je to, zdali máte ikonu dítěte zobrazenou barevně. Pokud ne, znamená to, že dítě kterému vypisujete absenci není označeno a tudíž tato omluvenka nebude platná. Tedy po kontrole ikony dítěte a všech ostatních náležitostí kliknete na Uložit.

Twigsee vyplnění informací o omluvence