Preskočiť na obsah Preskočiť na navigáciu Preskočiť na pätičku

Ako archivovať triedu v Twigsee

Na konci školského roka je dobré archivovať existujúce triedy, aby ste v zozname tried mohli zobraziť len triedy aktívne v danom školskom roku.

TIP: Pred archiváciou duplikujte triedy. Ušetríte si tak čas pri vytváraní nových tried.

1. Kde sa nachádza zoznam tried?

V ľavej hlavnej ponuke na karte Triedy vyberte položku Zoznam tried. Po kliknutí sa otvorí okno so zoznamom tried.

Twigsee zoznam tried sa nachádza v navigácii v časti Triedy

2. Archivácia triedy

V zozname tried vyberte triedu, ktorú chcete archivovať. Na pravej strane tohto riadku kliknite na tlačidlo Archivovať – ikonu archivačného poľa a vyberte možnosť Áno.

Twigsee použite tlačidlo Archivovať na archiváciu vybranej triedy

3. Trieda bola archivovaná

Zelene orámované vyskakovacie okno vás informuje, že trieda bola úspešne archivovaná. Trieda už nie je v zozname aktívnych tried.

Twigsee oznámenie, že položka bola archivovaná

4. Zobrazenie archivovanej triedy

Ak chcete zobraziť archivovanú triedu alebo triedy, musíte kliknúť na tlačidlo Archivované v ľavej hornej lište na karte Zoznam tried. Tlačidlo sa zmení na zelené. Pod názvom archivovanej triedy sa zobrazuje aj dátum archivácie.

Twigsee zobrazenie archivovanej triedy v Twigsee