Preskočiť na obsah Preskočiť na navigáciu Preskočiť na pätičku

Dochádzka zamestnancov – virtuálne deti

Ak chcete zaznamenávať dochádzku učiteľov pomocou aplikácie Twigsee, ponúkame možnosť vytvoriť pre učiteľa tzv. profil virtuálneho dieťaťa a zaradiť ho do triedy zamestnancov. Túto úpravu však môže urobiť iba administrátor, resp. manažér pobočky, prostredníctvom administrátorského účtu.

1. Vytvorenie triedy

Na začiatok je potrebné vytvoriť triedu, ktorú si môžete ľubovoľne pomenovať, napríklad Učitelia, Zamestnanci, prípadne Zborovňa. Do kolónky učitelia, vyplníte všetkých zamestnancov, s ktorými budete chcieť zdieľať interné záležitosti.

Twigsee Na začiatok je potrebné vytvoriť triedu, ktorú si môžete ľubovoľne pomenovať
Twigsee Do kolónky učitelia, vyplníte všetkých zamestnancov, s ktorými budete chcieť zdieľať interné záležitosti.

2. Dieťa bez rodiča – virtuálne dieťa

Pre učiteľa je potrebné vytvoriť profil dieťaťa – virtuálne dieťa. Profil dieťaťa založíte tradične, s menom zodpovedajúcim menu učiteľa, avšak, nebude mať priradeného žiadneho rodiča. Pri vypĺňaní detailov o dieťati je potrebné zaškrtnúť možnosť, že sa jedná o zamestnanecký účet. Po vyplnení všetkých týchto informácií profil uložte – po uložení bude dieťa označené štítkom virtual. Tieto deti vložte do triedy zamestnancov, ktorú ste vytvorili v predošlom kroku.

Twigsee Pri vypĺňaní detailov o dieťati je potrebné zaškrtnúť možnosť, že sa jedná o zamestnanecký účet.
Twigsee po uložení bude dieťa označené štítkom virtual. Tieto deti vložte do triedy zamestnancov, ktorú ste vytvorili v predošlom kroku.

3. Spárovanie učiteľského profilu s profilom virtuálneho dieťaťa

Pre úplné prepojenie oboch profilov je potrebné v sekcii používatelia – učitelia, nájsť profil konkrétneho učiteľa a kliknúť na tlačidlo upraviť. Otvorí sa formulár, na konci ktorého v kolónke Virtuálne dieťa, vyberiete zo zoznamu učiteľovo virtuálne dieťa – teda jeho vlastné meno. Všetko uložíte. Táto funkcia slúži z veľkej časti pre detské skupiny, kde sa virtuálne deti prepisujú do formuláru pre MPSV. Avšak, mnoho škôlok túto funkciu používa pre lepšiu prehľadnosť v administratíve.

4. Prepojenie virtuálnych detí s učiteľskou triedou

V zozname tried vyhľadajte vytvorenú triedu pre učiteľov a kliknite na tlačidlo upraviť. V kolónke Deti, vyberte zo zoznamu vyirtuálne deti a v kolónke Učitelia, vyberte zas učiteľov. V oboch riadkoch tak budú zhodné mená.

Twigsee V kolónke Deti, vyberte zo zoznamu vyirtuálne deti a v kolónke Učitelia, vyberte zas učiteľov.

5. Aplikácia

Následne môžete v aplikácii zdieľať, v rámci svojej fiktívnej triedy, všetky potrebné interné záležitosti. Keďže každý učiteľ môže tvoriť príspevky, môžete týmto spôsobom aj komentovať príspevky ostatných a viesť krátke rozhovory. Neodporúčame však využívať triedu ako skupinový chat, skôr ako skupinu pre zdieľanie dôležitých udalostí a informácií.

V aplikácii učiteľ uvidí aj samotnú triedu učiteľov. Vďaka tomu má možnosť označovať a vypĺňať dochádzku. Rovnakú možnosť majú a manažéri, ktorí môžu zaznamenávať dochádzku učiteľov aj v administratíve.