Preskočiť na obsah Preskočiť na navigáciu Preskočiť na pätičku

Ako pridať dieťa do administratívy Twigsee

Po prijatí dieťaťa do škôlky je potrebné vytvoriť mu profil v administratíve Twigsee. Údaje o dieťati vyplníte pomocou krátkeho formulára, v ktorom priradíte dieťa k jeho rodičom a triede, do ktorej patrí. Informácie je možné upravovať aj spätne.

POZOR: Pred pridávaním detí je potreba vytvoriť Triedy

1. Umiestnenie záložky Deti

V hlavnom menu po ľavej strane obrazovky vyberte druhú záložku Deti. Po kliknutí sa otvorí okno Zoznam detí v aplikácii.

Twigsee V hlavnej ponuke na ľavej strane obrazovky vyberte druhú kartu Deti

2. Pridanie dieťaťa

Nové dieťa pridáte pomocou zeleného tlačítka + Pridať dieťa v pravom hornom rohu.

Twigsee po kliknutí otvorí Zoznam detí v aplikácii

3. Vyplnenie údajov o dieťati

Otvorí sa okno pre zadanie potrebných údajov o dieťati, vrátane fotografie a prezývky. Políčka označené hviezdičkou sú povinné, bez ich vyplnenia Vás systém nepustí ďalej.

Twigsee otvorí okno na zadanie potrebných informácií o dieťati vrátane fotografie a prezývky

4. Priradenie rodičov k dieťaťu

Po kliknutí do políčka Rodičia sa rozbalí ponuka rodičov zadaných v aplikácii pre danú škôlku. Konktétneho rodiča priradíte kliknutím na ich meno v ponuke.

TIP: Bez priradených rodičov je možné nové dieťa uložiť a rodiča zadať a priradiť neskôr. Neviete, ako pridať rodičov?

Twigsee Ak chcete do aplikácie Twigsee priradiť konkrétnych rodičov, kliknite na ich mená v ponuke

5. Zaradenie dieťaťa do tried

Po kliknutí do poľa Triedy sa rozbalí ponuka tried zadaných v aplikácii pre danú škôlku. Konkrétnu triedu/tiredy priradíte k novo vytvorenému dieťaťu kliktnutím na názvy tried v ponuke. Políčka Triedy musí byť vyplnené, aby bolo možné nové dieťa uložiť. Preto je nutné mať triedy zadané pred zadávaním detí. Neviete, ako vytvoriť triedu?

Twigsee Špecifické triedy Twigsee môžete priradiť novovytvorenému dieťaťu kliknutím na názvy tried v ponuke

6. Uloženie údajov o dieťati

Novo vytvorené dieťa so všetkými údajmi pomocou zeleného tlačítka Uložiť v pravom dolnom rohu.

Twigsee uložiť novovytvorené dieťa so všetkými údajmi pomocou zeleného tlačidla Uložiť v pravom dolnom rohu

7. Dieťa je vytvorené

Dieťa je pridané. O uložení Vás tiež informuje zelená lišta Položka bola vytvorená, ktorá sa hore objaví.

Twigsee vás tiež informuje o uložení položky zeleným pruhom, ktorý sa zobrazí v hornej časti