Preskočiť na obsah Preskočiť na navigáciu Preskočiť na pätičku

RIS Dieťa nie je možné zapísať do RIS, kde je problém?

Chcete poslať dávku do RIS no neviete v zozname nájsť nejaké dieťa? Je možné, že nestala jedna z nasledujúcich situácií.

DIEŤA NIE JE V MATRIKE

Ak chcete do RIS poslať údaje o dieťati, je potrebné, aby dieťa bolo zaevidované v matrike, v administratíve Twigsee. Dieťa, prípadne zamestnanec, ktorý nie je v administratíve Twigsee evidovaný, nemôže byť zahrnutý ani v dávke pre RIS

DIEŤA NEMÁ NASTAVENÚ HLAVNÚ TRIEDU

Pre zápis dieťaťa do RIS je dôležité, aby dané dieťa malo presne určené, do ktorej triedy patrí. V prípade viacerých tried odporúčame nastaviť triedu dieťaťa ako „hlavnú triedu.“ Je možné tak spraviť v sekcii „Triedy,“ kde v editácii konkrétnej triedy označíte triedu ako hlavnú.

Twigsee editácie triedy v administratíve Twigsee