Preskočiť na obsah Preskočiť na navigáciu Preskočiť na pätičku

Dieťa odišlo, čo s rodičom? 

Ak dieťa v škôlke ukončilo dochádzku, je niekoľko variant, ako naložiť s účtom rodiča. Záleží prevažne na tom, ako si samotní rodičia prajú s ich profilmi zaobchádzať. Úpravy môže urobiť aj zákaznícka podpora Twigsee, a to na žiadosť školy, v ktorej profil je, prípadne na žiadosť rodiča, o ktorého profil ide.

1. Archivácia

Je pravdepodobné, že dieťa už bolo archivované prostredníctvom sekcie Deti, čo znamená, že archivovaná bol aj matrika dieťaťa, spolu s rodičovskými profilmi, ktoré boli k účtu pripojené. Tým pádom má rodič aj naďalej prístup do Twigsee a vidí profil svojho dieťaťa v škôlke, ale:

  • môže si zobraziť iba informácie, ktoré boli k dieťaťu pridané do momentu archivácie
  • nemá možnosť vytvárať nové ospravedlnenky.

POZOR: Ak má dieťa v danej škôlke súrodenca, k automatickej archivácii rodiča nedôjde v prípade, že druhé dieťa dochádzku neukončuje.

2. Mazanie

V prípade, že by rodič v aplikácii už vidieť ani mať nechcel, ďalšou možnosťou je vymazanie profilu rodiča (v sekcii Rodičia, nie v karte dieťaťa či formulároch) – to znamená, že po zmazaní už nebudete mať informácie o tom, komu sa profil dieťaťa zobrazoval, resp. kto bol k dieťaťu s rodičovským profilom priradený. Záznam sa zmaže, akoby vôbec neexistoval. Každopádne, informácie v Matrike (teda informácie o zákonných zástupcoch…) vám ostanú.

Rodič sa do aplikácie už nedostane (ak nebude mať rodič profil v inej pobočke). Ak by mal rodič profil v inej pobočke, kartu s profilom dieťaťa z vašej škôlky už neuvidí. Rovnako tak neuvidí ani žiadny z príspevkov.

TIP: Potrebujete rodičov iba presunúť k dieťaťu v inej pobočke?

3. Zmena e-mailu či odpárovanie profilu

Využite v prípade, že rodič nechce vidieť profil dieťaťa, alebo je potrebné profil zablokovať. Ak sa zmení e-mail rodiča, rodič už nebude mať možnosť sa do pôvodného účtu dostať. Zmena hesla nestačí, rodič si môže vytvoriť nové.

Je tiež možné ponechať účet rodiča v administratíve, ale odpárovať ho od profilu dieťaťa – tým pádom doň rodič nebude mať prístup, neuvidí príspevky ani ospravedlnenky dieťaťa. Ak má v aplikácii pridelený iba jeden profil, aplikácia bude prázdna.

POZOR: Ak dôjde k archivácii dieťaťa v sekcii Matrika, všetky dáta týkajúce sa aplikácie sú aktívne. Teda profil rodiča aj dieťaťa v aplikácii sú naďalej aktívne. Prípadnú archivácie je teda potrebné vykonať v príslušných sekciách zvlášť.