Preskočiť na obsah Preskočiť na navigáciu Preskočiť na pätičku

Atribút hlavnej triedy

Aby ste mohli v štatistikách zobraziť správne údaje, musíte rozlišovať medzi klasickými, t. j. hlavnými triedami škôlky a ostatnými, t. j. vedľajšími triedami (napr. krúžkami). Preto sme do nastavení triedy pridali pole Hlavná trieda a pre vaše triedy materskej školy v tomto poli vyberte možnosť Áno.

Vytvorenie hlavnej triedy Twigsee - v nastaveniach triedy vyberte Hlavná trieda a vyberte Áno

UPOZORNENIE: V súčasnosti máte pre všetky triedy predvolené nastavenie Nie. Pokiaľ túto funkciu nezapnete, v štatistikách sa nezobrazí nič.