Preskočiť na obsah Preskočiť na navigáciu Preskočiť na pätičku

Ako v administratíve priradiť dieťaťu dochádzkový program 

Na správny výpočet mesačných platieb je dôležité, aby každé dieťa malo nastavený program na výpočet výšky školného. Program priradíme prostredníctvom karty Matrika.


Video návod:


1. Kde sa nachádza Matrika?

V hlavnej ponuke na ľavej strane obrazovky vyberte kartu Matrika.

Twigsee umiestnenie karty matrika

2. Zobrazenie matriky dieťaťa

V hlavnej časti obrazovky vyberte dieťa, ktorému chcete priradiť program, kliknutím na číslo TWID alebo meno vybraného dieťaťa. Zobrazí sa matrika dieťaťa.

Twigsee zobrazenie prehľadu matriky

3. Zobrazenie karty Ďalšie informácie

V okne matrika v pravom hornom rohu otvorte modrým tlačidlom – ikonou „i“ v kruhu – kartu Ďalšie informácie.

Twigsee na otvorenie ďalších informácií o dieťati

4. Priradenie programu

Na otvorenej karte kliknite na pole výučbový program, čím sa rozbalí ponuka programov, ktoré má škôlka nastavené. Kliknutím vyberte požadovaný program

Twigsee nastavenie učebných osnov pre dieťa

5. Nastavenie konkrétnych dní

V závislosti od časového rozsahu priradeného programu sa pod poľom s názvom programu zobrazí ďalšie pole dní. Napríklad program Šport má rozsah 3 dni, takže sa zobrazí pole troch dní. Kliknutím na každé pole otvoríte ponuku pre daný deň. Potom kliknite na vybranú možnosť a priraďte deň a časť dňa. Ak chcete dokončiť a uložiť celé nastavenie, použite zelené tlačidlo Uložiť v pravom dolnom rohu okna.

6. Zmeny boli uložené

Zelene orámované vyskakovacie okno vás informuje, že informácie boli zmenené.

Twigsee - Informácie boli zmenené