Preskočiť na obsah Preskočiť na navigáciu Preskočiť na pätičku

Ako v administratíve vytvoriť triedy 

Pre lepšiu organizáciu v škôlke je potrebné vytvoriť triedy. Do tried následne priradíte deti a zodpovedného učiteľa. Potom môže učiteľ jednoducho pridávať príspevky a tiež dôležité informácie pre celú triedu, ktoré sa nebudú zobrazovať rodičom, ktorých deti do tejto triedy nepatria.

1. Kde je umiestnený zoznam tried?

V hlavnom menu vľavo, pod záložkou Triedy, vyberte Zoznam tried. Po kliknutí sa otvorí okno so zoznamom tried.

Twigsee V hlavnom menu vľavo, pod záložkou Triedy, vyberte Zoznam tried.

2. Pridanie novej triedy

Novú triedu vytvoríte pomocou zeleného tlačidla + Pridať triedu, v pravom hornom rohu.

Twigsee Novú triedu vytvoríte pomocou zeleného tlačidla + Pridať triedu, v pravom hornom rohu.

3. Vyplnenie údajov o triede

Po kliknutí sa zobrazí okno pre zadanie informácií o novej triede, vrátane názvu. Budete mať možnosť vybrať si typ triednej knihy – či chcete vytvárať zápisy po jednotlivých dňoch alebo po celých týždňoch.

Twigsee Po kliknutí sa zobrazí okno pre zadanie informácií o novej triede, vrátane názvu.

4. Pridanie detí do novovytvorenej triedy

Po kliknutí do políčka Deti, sa rozbalí ponuka detí zadaných v aplikácii pre danú škôlku. Konkrétne deti priradíte do novovytvorenej triedy kliknutím na mená v ponuke.

Twigsee Po kliknutí do políčka Deti, sa rozbalí ponuka detí zadaných v aplikácii pre danú škôlku.

5. Pridanie učiteľov do triedy

Po kliknutí do políčka Učitelia, sa rozbalí ponuka učiteľov zadaných v aplikácii pre danú škôlku. Konkrétnych učiteľov priradíte do novej triedy kliknutím na ich mená v ponuke.

Twigsee Po kliknutí do políčka Učitelia, sa rozbalí ponuka učiteľov zadaných v aplikácii pre danú škôlku.

6. Uloženie novej triedy

Novú triedu, spolu so všetkými údajmi, uložíte pomocou zeleného tlačidla Uložiť, v pravom dolnom rohu.

Twigsee Novú triedu, spolu so všetkými údajmi, uložíte pomocou zeleného tlačidla Uložiť, v pravom dolnom rohu.

7. Trieda je vytvorená

O správnom uložení novej triedy vás informuje zelenou orámované vyskakovacie okno Položka bola vytvorená. V zozname tried je tak nová trieda vytvorená.

Twigsee O správnom uložení novej triedy vás informuje zelenou orámované vyskakovacie okno Položka bola vytvorená.