Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Jak v administraci vytvořit třídy

Pro lepší organizaci ve školce je potřeba vytvořit třídy. Do tříd následně přiřadíte děti a odpovídajícího učitele. Poté může učitel jednoduše zadávat příspěvky a důležité informace pro celou třídu, které se nebudou zobrazovat rodičům, jejichž děti do této třídy nepatří.

1. Kde je umístěn seznam tříd?

V levém hlavním menu v záložce Třídy vyberte možnost Seznam tříd. Po kliknutí se otevře okno se Seznamem tříd.

Twigsee seznam tříd je umístěn v navigaci v sekci Třídy

2. Přidání nové třídy

Novou třídu vytvoříte pomocí zeleného tlačítka + Přidat třídu v pravém horním rohu.

Twigsee vytvoření nové třídy pomocí zeleného tlačítka Přidat

3. Vyplnění údajů o třídě

Po kliknutí se otevře okno pro zadání informací o nové třídě, včetně názvu. Budete mít možnost vybrat si typ třídnice, zda chcete provádět zápisy po jednotlivých dnech nebo po celých týdnech.

Twigsee Po kliknutí se otevře okno pro zadání informací o nové třídě, včetně názvu.

4. Přidání dětí do nově vytvořené třídy

Po kliknutí do pole Děti se rozbalí nabídka dětí zadaných v aplikaci pro danou školku. Konkrétní děti přiřadíte do nově vytvořené třídy kliknutím na jména v nabídce. 

Twigsee přiřazení dětí do nově vytvořené třídy kliknutím na jméno v nabídce

5. Přidání učitelů do nově vytvořené třídy

Po kliknutí do pole Učitelé se rozbalí nabídka učitelů zadaných v aplikaci pro danou školku. Konkrétní učitele přiřadíte do nově vytvořené třídy kliknutím na jména v nabídce.

Twigsee přiřazení učitelů do nově vytvořené třídy kliknutím na jméno v nabídce

6. Uložení nově vytvořené třídy

Nově vytvořenou třídu se všemi údaji uložíte pomocí zeleného tlačítka Uložit v pravém dolním rohu.

Twigsee uložení nové třídy pomocí zeleného tlačítka Uložit

7. Třída je vytvořena

O správném uložení nově vytvořené třídy vás informuje zeleně orámované vyskakovací okno Položka byla vytvořena. V seznamu tříd je nyní vytvořena nová třída.

Twigsee položka byla vytvořena