Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Jak zaslat formulář pro aktualizaci matriky hromadně všem rodičům?

Odeslat žádost o aktualizaci matriky je možné i hromadně, což znamená značnou úsporu času. Hromadnou rozesílku odešlete pomocí tlačítka Odeslat F0.

Umístění tlačítka Odeslat F0

V hlavním levém menu vyberte záložku Děti. V pravé části horní lišty najdete záložku Odeslat F0. Po kliknutí se rozbalí menu s dalšími 4 možnostmi:

  • Odeslat novým – vybráním této možnosti odešlete žádost o vyplnění formuláře F0všem rodičům nově přijatých dětí.
  • Znovu odeslat těm, co nevyplnili – žádost o vyplnění formuláře F0 se odešle všem rodičům, kteří doposud formulář F0 nevyplnili.
  • Zažádat o aktualizaci – touto možností požádáte všechny rodiče o aktualizaci stávajících údajů o dětech.
  • Odeslat všem – formulář F0 se odešle rodičům všech dětí v aplikaci.
Twigsee V hlavním levém menu vyberte záložku Děti. V pravé části horní lišty najdete záložku Odeslat F0. Po kliknutí se rozbalí menu s dalšími 4 možnostmi.