Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Typy dokumentů v Twigsee

V Twigsee můžete nalézt tři druhy dokumentů:

1. Automatické

Jako první zde máme dokumenty automatické. To jsou dokumenty, které jsou pro všechny školky daného typu stejné. Data, která naleznete v těchto dokumentech jsou přednastavená, tedy se převádějí z dat, která jsou v systému. Pokud si vyberete dokument, který je v Twigsee už přednastavený, znamená to, že na tento dokument již navazují předem odpovědi, ze kterých je možno si vybrat. (Např. dokument ohledně přijímacího řízení – navazují na něho odpovědi, popř. další dokumenty, nebo akce ze strany rodiče). Text v těchto dokumentech nelze měnit.

Twigsee ukázka automatických dokumentů

2. Individuální

Dalšími dokumenty jsou ty, které si individuálně vytvoříte. Všechny dokumenty budou mít hlavičku školy, dle Vašeho nastavení v sekci editace školky. U dětských skupin naleznete i logo Evropské unie.

V sekci Dokumenty si nejdříve vytvoříte obsah emailu, můžete využívat zástupných znaků, díky kterým se do dokumentu vygeneruje informace vlastní danému dítěti např. rok narození. Pokud je dokument po zpracování označen jako aktivní, nahraje se ke každému dítěti a je připraven k použití.

Pozor! Dokument se neodesílá automaticky, a rodiče je v aplikaci nevidí. Daný dokument je potřeba vygenerovat a poslat nebo předat danému rodiči. Obvykle se takto tvoří smlouvy.

Twigsee ukázka individuálních dokumentů

3. Přílohy

Nakonec zde máme přílohy – jedná se o dokumenty, formuláře, dotazníky aj., které školka obdržela pomocí aplikace od rodiče. Tyto dokumenty se mohou naskenovat do PC a nahrát manuálně, nebo je může rodič odeslat v některém z formulářů (např. v aktualizaci dítěte). Pokud se jedná o přílohu, dokument je v Twigsee jen uložen a nenavazuje na další akce. Příloha může být ovšem kdykoliv vygenerována a poslána dále.

Twigsee ukázka příloh z aplikace Twigsee

Všechny dokumenty naleznete v matrice dítěte.