Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Jak přidat poznámku k dítěti v Twigsee administraci?

Učitel má možnost přidat k dítěti poznámku, která je neveřejná a slouží čistě pro interní potřeby školky. Poznámka je technicky vzato příspěvek, proto se i stejným způsobem vytváří. Pouze je nutné příspěvek definovat jako poznámku výběrem možnosti Poznámka v typech aktivity.

1. Kde je umístěna sekce Poznámky

V hlavním levém menu pod záložkou Příspěvky vyberte sekci Poznámky.

Twigsee poznámky jsou umístěny v navigaci v sekci Příspěvky

2. Přidání poznámky

Pomocí zeleného tlačítka Přidat příspěvek v pravém horním rohu okna Seznam poznámek přidáte nový příspěvek – poznámku.

Twigsee přidání poznámky pomocí zeleného tlačítka Přidat příspěvek

3. Vytvoření příspěvku – poznámky

V nově otevřené kartě s detaily příspěvku postupně vyplňte název příspěvku, popis a typ aktivity. Jedná se o poznámku, proto je nutné vybrat tento typ aktivity. Seznam definovaných typů aktivit rozbalíte pomocí šipky na konci tohoto pole. Dalším kliknutím vyberete možnost Poznámky.

Twigsee vytvoření příspěvku a vyplnění údajů s výběrem typů aktivit

4. Označení dítěte

Dále je nutné označit dítě, kterého se vytvořená poznámka týká. Klikněte do pole Třídy. Rozbalí se seznam dětí a kliknutím vyberete jen to, které chcete. V případě, že vyberete omylem celou třídu, snadno ji pomocí červeného tlačítka v pravé části řádku opět smažete.

Twigsee označení dítěte, kterého se vytvořená poznámka týká

5. Vložení fotek a uložení příspěvku

Poslední pole karty příspěvku slouží ke vkládání fotek. K vytvořené poznámce můžete nahrát fotky a vše uložíte pomocí zeleného tlačítka Uložit.

Twigsee vložení fotek a uložení příspěvku pomocí zeleného tlačítka Uložit

6. Úprava poznámky

Nově vytvořená poznámka se zobrazí v Seznamu příspěvků. Pokud by bylo potřeba poznámku upravit, můžete si znovu otevřít detail příspěvku a přes modrou ikonu s tužkou upravit, co potřebujete. Všechny změny opět uložíte pomocí tlačítka Uložit.

Vytvoření poznámky přes mobilní či webovou aplikaci

Poznámku můžete vytvořit prostřednictvím naší mobilní nebo webové aplikace. V mobilní aplikaci jednoduše kliknete na velké modré tlačítko + a vyberete možnost Vytvořit příspěvek. Následně v nově otevřeném okně postupně vyplníte text, obsah příspěvku a vyberete typ aktivity. V tomto případě byste měli vybrat Poznámka jako typ aktivity. Dále je nezbytné označit dítě, kterého se týká daná poznámka. Po vyplnění všech údajů jednoduše kliknete na tlačítko Potvrdit a tím se poznámka úspěšně vytvoří.