Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Jak v administraci vytvořit koncepty vět do třídnice

Pro zápis do třídnice lze vytvořit koncepty aktivit, které se opakují. Tyto koncepty Vám usnadní a urychlí další zápisy do třídnice tím, že si jen rozbalíte seznam s připravenými texty a vyberete požadovanou větu

1. Kde je umístěno nastavení konceptů?

V hlavním levém menu pod záložkou Nastavení vyberte sekci Věty do třídnice.

Twigsee věty do třídnice jsou umístěny v navigaci v sekci Nastavení

2. Jak si otevřeme tabulku k vytvoření konceptu?

Novou větu do třídnice přidáte pomocí zeleného tlačítka + Věta do třídnice v pravém horním rohu.

Twigsee přidání nové věty do třídnice pomocí zeleného tlačítka + Věta do třídnice

3. Vytvoření nového konceptu

Otevře se tabulka k vyplnění, kde zadáte text nové věty a kategorii, do které tato činnost spadá.

4. Uložení konceptu

Nově vytvořenou větu se všemi údaji uložíte pomocí zeleného tlačítka Uložit v pravém dolním rohu

Twigsee vytvoření nového konceptu a následné uložení konceptu pomocí zeleného tlačítka Uložit

TIP: Jak zapisovat do třídnice z mobilní aplikace