Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Docházka zaměstnanců – virtuální děti

Pokud chcete zaznamenávat docházku učitelů pomocí aplikace Twigsee, máte možnost vytvořit pro učitele profil virtuálního dítěte a zařadit je do vlastní třídy zaměstnanců. Tuto úpravu však mohou provést pouze Administrátor nebo Manažer pobočky prostřednictvím administrativního účtu. 

1. Vytvoření třídy

Je potřeba vytvořit třídu, kterou si můžete libovolně pojmenovat např. Učitelé, Zaměstnanci, Sborovna. Do kolonky učitelé vyplníte všechny zaměstnance, se kterými budete sdílet interní záležitosti.

Twigsee Je potřeba vytvořit třídu, kterou si můžete libovolně pojmenovat.
Twigsee Do kolonky učitelé vyplníte všechny zaměstnance, se kterými budete sdílet interní záležitosti.

2. Dítě bez rodiče – virtuální dítě

Pro učitele je potřeba vytvořit profil dítěte – virtuální dítě. Profil dítěte založíte tradičně s jménem odpovídajícím jménu učitele, ale nebude mít přiřazeného rodiče. Při vyplňování detailů o dítěti je potřeba zaškrtnout možnost, že se jedná o zaměstnanecký účet. Po vyplnění všech informací uložte profil a dítě bude označeno štítkem virtuální dítě. Tyto děti vložíte do třídy Zaměstnanci, Sborovna, učitelé.

Twigsee Při vyplňování detailů o dítěti je potřeba zaškrtnout možnost, že se jedná o zaměstnanecký účet.
Twigsee Po vyplnění všech informací uložte profil a dítě bude označeno štítkem virtuální dítě.

3. Spárování učitelského profilu s profilem virtuálního dítěte

Pro propojení obou účtů, musíte nejprve v sekci uživatelé – učitelé, najít účet učitele a kliknout na ikonu upravit. Otevře se Vám formulář, kde na konci v kolonce Virtuální dítě vyberete ze seznamu učitelovo virtuální dítě, tedy jeho jméno. Vše uložíte. Tato funkce slouží spíše pro dětské skupiny, kde se virtuální děti propisují do formuláře pro MPSV. Nicméně některé školky děti přiřazují k učitelům i tak, pro lepší přehlednost. 

Twigsee Otevře se Vám formulář, kde na konci v kolonce Virtuální dítě vyberete ze seznamu učitelovo virtuální dítě, tedy jeho jméno.

4. Propojení virtuálních dětí s učitelskou třídou

V seznamu tříd vyhledáte Vámi vytvořenou učitelskou třídu a kliknete na ikonu upravit. V kolonce Děti ze seznamu vyberete virtuální děti a v kolonce Učitelé vyberete jména učitelů, tedy zde budou v obou kolonkách jména shodná – jak u dětí, tak u učitelů.

Twigsee V kolonce Děti ze seznamu vyberete virtuální děti a v kolonce Učitelé vyberete jména učitelů.

5. Aplikace

Poté můžete v aplikaci sdílet v rámci fiktivní třídy své interní záležitosti. Jelikož každý učitel může tvořit příspěvky, můžete takt i komentovat příspěvky ostatních a vést rozhovor. Nedoporučujeme, ale skupinu využívat jako chat. Spíše jako informační skupinu pro důležité události či organizační informace. 

V aplikaci také učitel vidí třídu Učitelé, kde má možnost označovat docházku. Stejnou možnost mají i manažeři, kteří mohou označovat docházku učitelů prostřednictvím administrace.