Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Nastavení či posunutí docházky u dítěte

Pokud jste registrovali účet pro dítě a zjistili jste, že jeho docházka do školky začala již před vytvořením účtu, můžete jednoduše upravit datum začátku docházky.
Tuto úpravu můžete provést v administraci Twigsee.

Jak nastavit datum docházky?

Začněte v sekci Děti v administraci Twigsee. Vytvořte nový účet pro dítě, pokud ještě neexistuje, nebo vyhledejte již existující účet dítěte, u kterého chcete datum docházky posunout.

  • Klikněte na jméno dítěte a otevře se okno s jeho informacemi.

seznam dětí v aplikaci

  • Vyberte možnost Upravit, což vás přenese do dalšího okna s editačními možnostmi.

informace o dítěti

  • Zvolte kartu Vzdělání. V kolonce Datum zahájení vzdělání doplňte datum, kdy dítě začalo do školky docházet. Vše uložíme v dolním pravém rohu. Poté můžete posunout datum docházky dítěte tak, aby odpovídalo tomuto novému datu.

editace dítěte


Jak posunout datum docházky?

Poté, co jste nastavili u dítěte Datum zahájení vzdělávání, se vraťte do karty dítěte do bílého okna a tentokrát vyberte možnost Historie. Klikněte na možnost Editovat historii.
Informace o dítěti - historie

  • V historii máte možnost upravit všechna pole podle potřeby. Zaměříme se na úpravu položky Přidání do třídy. Stačí kliknout na ikonu Upravit (modrá tužka) a zadat datum, kdy dítě nastoupilo do dané třídy. Je důležité si uvědomit, že datum nástupu můžeme upravit pouze do data, které jsme si nastavili v poli Datum zahájení docházky. Po provedení změn nezapomeňte uložit datum pomocí zelené ikony diskety.

Informace o dítěti - historie - uložení

  • Poté co uložíme u dítěte datum přidání do třídy se datum nástupu změní a datum docházky se posune.

Informace o dítěti - historie - editace

  • Vše si můžete zkontrolovat v sekci Docházka, kde si v měsíční docházce ověříme, zda se dítě objeví od data, které jsme si nastavili.

Informace o dítěti - docházka