Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Dítě odešlo, co s rodičem?

Pokud dítě odešlo z dané školky, je zde několik variant jak naložit s účtem rodiče. Záleží převážně na tom, jak si rodiče přejí s profilem naložit. Úpravy může udělat i naše podpora a to na žádost školky ve které profil je, či na žádost rodiče o jehož profil se jedná.

1. Zaarchivovat

Je pravděpodobné, že dítě bylo archivováno přes sekci Děti, to znamená, že se archivovala i matrika dítěte a automaticky se archivoval se i rodič nebo rodiče k účtu dítěte připojené. Tím pádem má rodič i nadále přístup do Twigsee a vidí profil svého dítěte ve školce ale:

  • může si zobrazit jen informace, které o dítěti jsou, jen do doby archivace
  • nemá možnost vkládat omluvenky.

Účet může být nadále ponechán a pro školku to nemá žádný vliv.

POZOR: Pokud má dítě v dané školce sourozence k automatické archivaci 1. dítěte k archivaci profilu rodiče nedojde.

2. Vymazat

Pokud by rodič nechtěl vidět profil v aplikaci – Druhou možností je vymazání rodiče (pouze v sekci Rodiče, ne v kartě Dítěte či formulářích!!!) – to znamená, že již nebudete mít informaci o tom, komu se profil dítěte zobrazoval resp. kdo byl v aplikaci zadaný v sekci rodič. Záznam se vymaže, jako by vůbec neexistoval. Nicméně informace v Matrice (tzn. informace o zákonných zástupcích atd.) Vám zůstanou.

Rodič se do aplikace již nedostane, (pokud nebude mít účet v jiné pobočce). Pokud by měl profil v jiné pobočce kartu s profilem svého dítěte z vaší pobočky již v aplikaci neuvidí. Stejně tak neuvidí žádný z příspěvků.

TIP: Potřebujete rodiče pouze přesunout k dítěti v jiné pobočce?

3. Změnit e-mail či odpárovat profil

Jestliže rodič nechce vidět profil dítěte, či je potřeba profil zablokovat. Pokud se změní e-mail rodiče, tak rodič nemá možnost se do původního účtu dostat. Jen změna hesla nestačí (rodič si může navolit nové).

Lze také ponechat účet rodiče v administraci, ale odpárovat jej od profilu dítěte – tím pádem rodič nemá přístup do účtu dítěte a nevidí žádné příspěvky, ať jde o příspěvky minulé nebo budoucí. Rodič v takovém případě ztratí právo k informacím o dítěti a profil i příspěvky mu z aplikace zmizí. Pokud měl v aplikaci pouze tento jeden profil, aplikace bude prázdná.

POZOR: Pokud by došlo k archivaci dítěte v sekci Matrika, veškerá data týkající se aplikací jsou aktivní. Tedy jak profil dítěte v aplikaci tak profil rodiče v Rodičích (tímto způsobem se děti archivují, neboť má například individuální výuku, ale docházka je oficiálně ukončená). Případnou archivaci je v takovém případě nutné provést manuálně v každé sekci zvlášť.