Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Jak v Twigsee administraci nastavit svátek pro celou školku

Po dobu, kdy je školka zavřená, ať už z důvodu prázdnin, karantény nebo třeba ředitelského volna, nemusíte složitě u každého dítěte zvlášť omlouvat nepřítomnost, ale jednoduše nastavit tyto dny jako Svátek.

1. Kde je umístěna záložka Svátky?

V administraci v levém hlavním menu v sekci Nastavení vyberte záložku Svátky.

Twigsee svátky jsou umístěny v navigaci v sekci Nastavení

2. Přidání nového svátku

Po kliknutí na záložku Svátky se otevře nové okno s přehledem svátků. Nový svátek, respektive období uzavření školky, přidáte pomocí zeleného tlačítka Přidat svátek v pravém horním rohu.

Twigsee tlačítko na přidání nového svátku

3. Nastavení nového svátku – datum

První kolonkou svátku je datum. Po kliknutí do tohoto pole se otevře kalendář. Pomocí myši naklikejte všechny dny plánovaného uzavření školky.

Twigsee vybrání dnů plánovaného uzavření školky

4. Nastavení nového svátku – název a školka

Do druhé kolonky zadejte název, např. Uzavření školky v rámci opatření proti epidemii nebo Letní prázdniny. Poslední je kolonka Školky. Pokud spravujete více školek, můžete nastavit svátek (uzavření zařízení) pro všechny dané školky najednou. Po kliknutí do pole Školky se rozbalí nabídka všech Vámi spravovaných školek. Kliknutím na každou z nich je do pole přidáte.

Twigsee vyplnění údajů o novém svátku

5. Uložení nového svátku

Po vyplněných všech potřebných údajů nový svátek uložíte pomocí zeleného tlačítka Uložit v pravém dolním rohu. Svátek je přidán a nepřítomnost všech dětí je omluvena.

Twigsee uložení nového svátku pomocí zeleného tlačítka Uložit