Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Uživatelé aplikace Twigsee

Aplikace Twigsee má dvě základní rozhraní – pro mobilní telefon a pro desktop. Jinak řečeno mobilní rozhraní a administraci. Všechny uživatele mobilní aplikace je nutné k dané školce přidat v administraci.

1. Kde je umístěna záložka Uživatelé aplikace

Záložku Uživatelé aplikace naleznete v levém hlavním menu.

Twigsee záložku Uživatelé aplikace naleznete v levém hlavním menu.

2. Typy uživatelů

  • Uživatelé administrace
  • Uživatelé mobilní aplikace – Ředitelé, Učitelé a Rodiče 

3. Uživatelé administrace

Uživatelé administrace jsou pouze jednoho typu, a sice Manažer školky. Jedna školka může mít uživatelů administrace (Manažerů školky) více. Jsou to všichni ti, co mají přístup do PC administrace.

4. Uživatelé mobilní aplikace

Uživatelé mobilní aplikace se dále dělí na tři typy neboli role. Ředitel, Učitel, Rodič.

5. Jak se liší jednotlivé typy uživatelů mobilní aplikace?

  • Ředitel – vidí v mobilní aplikaci všechny třídy a veškeré informace a příspěvky k nim. Má tedy kompletní přehled o dění a komunikaci celé školky. 
  • Učitel – vidí pouze to, co se týká tříd, které mu byly přiřazeny.
  • Rodič – vidí pouze to, co se týká jeho dítěte / dětí.