Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Jak přidat administrátora

Administrátoři školky, nebo také známí jako manažeři, mají přístup do počítačové administrace. Administrátor má právo vytvářet účty pro děti, rodiče a učitele, stejně jako mazat, archivovat nebo aktualizovat informace. Dále může nastavovat detaily týkající se školky a vyučovacích programů. V administraci je také dostupná možnost ukládání či tisk různých exportů. Pro přihlášení do administrátorského účtu slouží adresa admin.twigsee.com.

Email, na který bude tento profil navázán může být stejný jako profil ředitele školky.

1. Kde je umístěna sekce Administrátoři?

V levém hlavním menu pod záložkou Uživatelé aplikace vyberte možnost Administrátoři. Po kliknutí se otevře okno Přehled uživatelů administrace.

Twigsee administrátoři Twigsee jsou umístění v navigaci v sekci Uživatelé aplikace

2. Přidání nového uživatele administrace

Nového uživatele administrace přidáte pomocí zeleného tlačítka Vytvořit nového uživatele administrace v pravém horním rohu.

Twigsee umístění zeleného tlačítka pro přidání nového uživatele administrace Twigsee

3. Vyplnění údajů o administrátorovi

Otevře se okno pro zadání potřebných údajů o administrátorovi. Pole označená hvězdičkou jsou povinná, bez jejich vyplnění vás systém nepustí dál.

4. HR pracovník

Pokud v kolonce HR pracovník vyberete Ano, tento administrativní pracovník bude informován e-mailem o propadajícím zdravotním posudku případně zdravotním průkazu zaměstnanců, viz. nápověda Zaměstnanci.

Twigsee Pokud v kolonce HR pracovník vyberete Ano, tento administrativní pracovník bude informován e-mailem o propadajícím zdravotním posudku případně zdravotním průkazu zaměstnanců.

5. Uložení nového uživatele administrace

Nově vytvořeného uživatele administrace se všemi údaji uložíte pomocí zeleného tlačítka Uložit v pravém dolním rohu.

Twigsee uložení upravených údajů o administrátorovi Twigsee pomocí zeleného tlačítka Uložit

6. Vytvořen nový uživatel administrace

O správném uložení nově vytvořeného profilu administrátora vás informuje zeleně orámované pop up okno Položka byla vytvořena. V přehledu uživatelů administrace je nyní vytvořen nový profil.

Twigsee položka byla upravena

7. Zaslání pozvánky

Pokud jste manažerovi nenastavili heslo, můžete mu zaslat pozvánku do aplikace s odkazem pro jeho tvorbu. Učiníme tak kliknutím na ikonku obálky na konci řádku s jeho jménem.