Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Jak přidat příspěvek pro rodiče v Twigsee

Díky příspěvku může učitel sdílet informace a fotky s rodiči. Rodiče poté vidí přehledně na jednom místě, co se ve školce ten den událo, nebo jak se měly jejich děti na školním výletě.

TIP: Jak přidat anketu pro rodiče v Twigsee

1. Kde je umístěna sekce Příspěvky

V hlavním levém menu pod záložkou Příspěvky vyberte sekci Příspěvky.

Twigsee příspěvky jsou umístěny v navigaci v sekci Příspěvky

2. Přidání příspěvku

Pomocí zeleného tlačítka Přidat příspěvek v pravém horním rohu okna Seznam příspěvků přidáte nový příspěvek.

Twigsee přidání příspěvku pomocí zeleného tlačítka Přidat

3. Vytvoření příspěvku

V nově otevřené kartě s detaily příspěvku postupně vyplňte název příspěvku, popis a typ aktivity. Typy aktivit jsou definované a jejich seznam rozbalíte pomocí šipky na konci tohoto pole. Typ aktivity vyberete kliknutím na konkrétní název aktivity.

Twigsee vyplnění a vytvoření příspěvku

4. Označení dětí

Dále je nutné označit děti, kterých se příspěvek týká. Můžete vybrat celou třídu pomocí zeleného tlačítka v pravé straně řádku s danou třídou. Pokud potřebujete vybrat jen některé děti, klikněte do pole Třídy. Rozbalí se seznam dětí a kliknutím vyberete jen ty, které chcete. V případě, že vyberete omylem celou třídu, snadno ji pomocí červeného tlačítka v pravé části řádku opět smažete.

Twigsee označení dětí, kterých se příspěvek týká

5. Vložení fotek a uložení příspěvku

Poslední pole karty příspěvku slouží ke vkládání fotek. K příspěvku nahrajete fotky a celý příspěvek uložíte pomocí zeleného tlačítka Uložit.

Twigsee vložení fotek a uložení příspěvku pomocí zeleného tlačítka Uložit

TIP: Chcete do příspěvku přidat i video?

6. Úprava příspěvku

Nově vytvořený příspěvek se zobrazí v Seznamu příspěvků. Pokud by bylo potřeba příspěvek upravit (přidat dítě, změnit text apod.), můžete si znovu otevřít detail příspěvku a přes modrou ikonu s tužkou upravit, co potřebujete. Všechny změny opět uložíte pomocí tlačítka Uložit.