Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Jak přiřadit rodiče k účtu dítěte v jiné pobočce

Pokud vaše děti chodí do různých školek a je potřeba k nim přiřadit rodiče, lze to provést následujícím způsobem:

TIP: Co když je učitel zároveň rodič ve stejné školce?

1. Nearchivovat

Pokud chcete přiřadit rodiče k dítěti v jiné pobočce, je nutné rodiče nearchivovat. Archivací se účet rodiče uzamkne a již není možné s ním nadále pracovat.

2. Upravit

Na nástěnce, v levém sloupci nalezneme sekci Uživatelé, po rozkliknutí se vám zobrazí možnosti, z nichž vyberete Rodiče. Poté vpravo máte možnost hledat, vyhledáte rodiče dotyčného dítěte a kliknete vpravo na řádku na Upravit.

Twigsee, kde naleznete sekci Rodiče v nástěnce
Twigsee tlačítko Upravit v přehledu rodičů

3. Přidat školku

V úpravách naleznete kolonku školka, tam je napsaná daná školka, do které chodí první dítě. V seznamu vyhledáte druhou školku, kterou navštěvuje druhé dítě a tu zakliknete. V momentě, kdy je rodiči přiřazena i druhá školka, znamená to, že dochází do obou zařízení. Nelze ovšem přiřadit k rodiči i dítě z další školky, protože do dané pobočky nedochází.

Twigsee vybrání dané školky, do které dítě dochází

4. Archivace

Nyní již můžete účet rodiče v původní pobočce zaarchivovat, pokud např. dítě přechází mezi pobočkami.

POZOR: Vidí archivovaný rodič stále příspěvky?

5. Přiřadit dítě

Pokud si otevřete druhou školku (kterou jsme rodiči v první pobočce přiřazovali), naleznete jej už v sekci Rodiče. Přes ikonu Upravit mu jen přiřadíte profil dítěte, pokud jej již máte v 2. pobočce vytvořený.