Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Jak v administraci zadat omluvenku

Pokud potřebujete zadat dítěti novou omluvenku například schválenou ředitelem školky, tak to lze udělat vyplněním krátkého formuláře. Omluvenku můžete následně v administraci také upravit či zrušit.

1. Kde je umístěna sekce Omluvenky?

V hlavním menu na levé straně obrazovky najdete sekci Omluvenky. Pro zadání nové omluvenky vyberte možnost Denní.

Twigsee denní (omluvenky) jsou umístěny v navigaci v sekci Omluvenky

2. Přidání omluvenky

Novou omluvenku přidáte pomocí zeleného tlačítka Přidat omluvenku v pravém horním rohu okna s přehledem omluvenek. Po kliknutí se otevře formulář pro vyplnění potřebných údajů.

Twigsee přídání nové omluvenky pomocí zeleného tlačítka Přidat omluvenku

3. Vyplnění formuláře

Kliknutím do kolonky Datum se rozbalí kalendář, kde zaklikáte jednotlivé dny, ve kterých dítě nebude přítomno. Vyberte příslušnou třídu, jméno dítěte, důvod nepřítomnosti a část dne, která je omluvena.

Twigsee vybrání dnů, kdy bude dítě nepřítomné pomocí kalendáře

4. Uložení omluvenky

Nově zadanou omluvenku uložíte pomocí tlačítka Uložit v pravém dolním rohu okna.

5. Omluvenka je vytvořena

O správném uložení nově vytvořené omluvenky vás informuje zeleně orámované vyskakovací okno Položka byla vytvořena.

Twigsee oznámení, že byla vytvořená omluvenka uložena

TIP: Pokud chcete nově přidanou omluvenku pro kontrolu zobrazit přímo v přehledu denních omluvenek, ujistěte se, že máte v levém horním rohu okna zvolené správné datum. Kompletní přehled zadaných a přijatých omluvenek otevřete vybráním možnosti Evidence v sekci Omluvenky v hlavním levém menu.