Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Jak přiřadit dítěti docházkový program v administraci

Pro správný výpočet měsíčních plateb je důležité, aby každé dítě mělo nastavený program, ve kterém je nastavena výše školkovného. Program přiřadíme přes záložku Matrika.


Video návod:


1. Kde je umístěna záložka Matrika?

V hlavním menu na levé straně obrazovky vyberte záložku Matrika

Twigsee umístění záložky matrika

2. Zobrazení matriky dítěte

V hlavní části obrazovky vyberte dítě, kterému chceme program přiřadit, kliknutím na číslo TWID nebo jméno vybraného dítěte. Zobrazí se matrika dítěte.

Twigsee zobrazení přehledu matriky

3. Zobrazení karty Dodatečné informace

V okně matriky v pravém horním rohu pomocí modrého tlačítka – ikona „i“ v kruhu – otevřete kartu s dodatečnými informacemi.

Twigsee otevření dodatečných informací o dítěti

4. Přiřazení programu

Na otevřené kartě se kliknutím do pole Výukový program rozbalí nabídka programů, které má školka nastaveny. Kliknutím vyberete požadovaný program.

Twigsee nastavení výukových programů daného dítěte

5. Nastavení konkrétních dní

Podle časového rozsahu přiřazeného programu se pod polem s názvem programu zobrazí další pole dnů. Například program Sportík má nastaven rozsah 3 dny, proto se objeví pole tří dnů. Kliknutím do jednotlivých polí se otevře nabídka konkrétního dne. Následným kliknutím na vybranou možnost se den a část dne přiřadí. Celé nastavení ukončíte a uložíte pomocí zeleného tlačítka Uložit v pravém dolním rohu okna.

6. Přiřazení programu uloženo

O správném uložení informuje zeleně orámované vyskakovací okno Informace byly změněny.

Twigsee - Informace byly změněny