Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Existující e-mail rodiče 

Chcete vytvořit uživatelský účet pro rodiče, ale systém vám sděluje, že e-mail již existuje? Je důležité si uvědomit, že e-mail rodiče může být v našem systému uložen pouze jednou. Mohlo by se stát, že tento e-mail již byl použit v jiné školce, kde bylo dítě dříve registrováno, nebo že je uložen u vás ve školce, ale v archivu.

1. Účet rodiče je v archivu

Pokud mělo dítě ve vaší školce sourozence, který již odešel do školy a jeho účet byl archivován, je důležité vědět, že spolu s účtem dítěte byl také archivován účet rodiče. Pokud systém signalizuje, že účet rodiče již existuje, doporučujeme prověřit archiv.

    • To můžete provést tak, že v sekci Uživatelé – rodiče nastavíte filtr na archivované,
      přesunete modré kolečko doprava tak že se kolečko změní na zelené.

Tím se dostanete do archivu, kde můžete v sekci akce pomocí ikony dvou šipek vyhledat příslušného rodiče a vrátit ho zpět do aktivního stavu. Pro návrat k aktivním rodičům je nutné znovu překliknout kolečko zpět na modrou stranu.

přehled rodičů

2. Rodič je již registrován v jiné školce

Pokud dítě nemělo ve vaší školce sourozence, pravděpodobně bylo registrováno v jiné školce. Napárování na vaši školku může provést podpora Twigsee. Prosím, kontaktujte nás e-mailem na adresu skolky@twigsee.com a poskytněte nám údaje rodiče (celé jméno, e-mail), jméno dítěte, které chodí do vaší školky, abychom mohli spojit účet rodiče s účtem dítěte. Také uveďte název vaší školky, abychom věděli, na kterou školku má být účet napárován.

    • Dohledáme e-mail rodiče a napárujeme ho s vaší školkou.
    • Poté vás informujeme o provedených úpravách.