Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Evidence rodného čísla u cizinců 

U dětí, kterým nebylo našimi státními úřady přiděleno rodné číslo (čísla přidělená cizincům provizorně Správou sociálního zabezpečení se neuvádějí), se uvede kód ve tvaru:
RRNNDDXXXX,

    • RR= poslední dvojčíslí roku narození
    • NN u chlapců = MM (pořadové číslo měsíce), u dívek MM+50,
    • DD= den narození
    • za XXXX se dosadí „X“+ trojmístné pořadové číslo přidělené jednoznačně školou, např. X001, X002, X021…

Tato čtyřmístná koncovka kódu přiděleného školou musí mít u každého z dětí, kterému byl kód školkou přidělen, různé pořadové číslo, a to i v případě, že se datum narození dětí nebo číslo části školky neshoduje,
např. chlapec narozený 06. 12. 2014 má rodné číslo – 141206/X001.

Evidence rodného čísla u cizinců

Poznámka: U dětí, kteří neuvedli rodné číslo, a školku opustili během září, platí stejné podmínky jako u osob, kterým nebylo rodné číslo přiděleno našimi státními úřady. Jediným rozdílem je, že se za XXXX dosadí „Y“+ trojmístné pořadové číslo přidělené jednoznačně školkou.