Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Uživatelské účty Twigsee

V systému Twigsee máme čtyři typy uživatelských účtů: administrátorský, ředitelský, učitelský a rodičovský. Každý z těchto účtů má své specifické funkce a oprávnění, které odpovídají jeho roli v systému.

1. Administrátorský účet

Administrátorský účet, také označovaný jako manažerský účet, je určen pro vedení školy a není možné s ním přihlásit se do mobilní aplikace. Je přístupný pouze prostřednictvím webového rozhraní na webové stránce admin.twigsee.com.

Tento účet poskytuje široké možnosti pro administrátory školy, včetně:

 • Přidávání dětí, rodičů a učitelů, jejich mazání a archivaci.
 • Odesílání informací ke sběru dat v matričním systému.
 • Vytváření vlastních přijímacích řízení a přijímání dětí.
 • Zapisování do třídní knihy a stahování exportů z ní.
 • Vytváření příspěvků a komunikace s rodiči.
 • Správa plateb za školné a stravné,
  včetně individuálních plateb.
 • Zaznamenávání docházky a manipulace s ní (editace, mazání, export).
 • Zadávání a správa omluvenek.
 • Generování statistik
přihlášení

nástěnka

2. Ředitelský účet

Ředitelský účet poskytuje přístup jak do mobilní aplikace Twigsee, tak do webové aplikace pro ředitele a učitele na adrese app.twigsee.com. Ředitel má automaticky přiřazeny všechny třídy a má k nim kompletní přístup, včetně informací o omluvenkách, příspěvcích a docházce.

 
V mobilní aplikaci má ředitel následující možnosti:

  • Označování docházky dětí.
  • Odesílání omluvenek.
  • Psaní příspěvků pro rodiče.
  • Záznamy do třídní knihy (pomocí funkce příspěvek).
  • Má náhled do karet dětí – zde vidí informace o zákonných zástupcích, osob zplnomocněných k vyzvedávání,
   alergie či jiné nemoci dětí.

 
Ve webovém rozhraní app.twigsee.com má ředitel kromě těchto možností také:

  • Možnost vytvářet události v kalendáři.
  • Nastavení a generování tiskových sestav.
  • Přehled náhrad dětí, pokud jsou v aplikaci
   nastaveny náhrady.
ředitelský účet

 

3. Učitelský účet

Učitelský účet umožňuje přístup jak do mobilní aplikace, tak do webové aplikace přes stránku app.twigsee.com. Učitelská aplikace je podobná ředitelské aplikaci, s jediným rozdílem, že učitel automaticky nevidí všechny třídy, ale pouze ty, které jsou mu přiřazeny. Přiřazenou třídu může mít jednu nebo více tříd. Všechny funkce učitelského účtu jsou identické jako u ředitelského účtu.

 

4. Rodičovský účet

Rodičovský účet umožňuje přístup jak do mobilní, tak do webové aplikace na stránce app.twigsee.com.

V mobilní aplikaci mají rodiče následující možnosti:

  • Odeslat omluvenku.
  • Přečíst si příspěvky či ankety a reagovat na ně, například označením smajlíkem, pokud je tato možnost školou povolena.
  • Zobrazit informace o financích, jako jsou platby za školkovné a stravné.
  • Prohlédnout si kalendář s událostmi školy.

Ve webové aplikaci na stránce app.twigsee.com mají rodiče navíc následující možnosti:

  • Vytvořit náhradu pro své dítě, pokud je tato funkce povolena školkou.
  • Přístup ke galerii a foto archivu je placená funkce. Po zakoupení získáte přístup do alba, kde jsou seřazeny veškeré fotografie s Vaším dítětem, které školka nahraje na nástěnku ve formě příspěvku. Fotografie jsou v galerii uspořádány podle měsíců a můžete si je jediným kliknutím.

V ředitelské, učitelské a rodičovské webové aplikaci se zobrazuje funkce Jídelníček, pokud je aktivní.