Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Statistika – výkaz S1-01

V administrativním účtu máte možnost doplnit informace o dětech, včetně Doporučení pro vzdělávání, kde evidujete informace od školských pedagogických zařízení. Dále je možné vytvořit Podpůrné opatření pro každé dítě. Na základě těchto údajů můžete v sekci Statistika jednoduše generovat výkaz S1-01 pro MŠMT.

Jak nastavit údaje pro MŠMT:

1. Nastavení školy – v editaci školy nyní najdete novou záložku pro úpravu údajů vyžadovaných MŠMT. To zahrnuje informace jako tipy, doba provozu, paragraf 16 nebo IZOV (důležité pro export CSV S1-01 pro MŠMT). Pro správný export CSV S1-01 pro MŠMT je nezbytné správně nastavit IZOV.

V sekci Nastavení zvolte Editace školy a v kartě MŠMT doplňte požadované údaje:

 • Identifikační znak organizace (IZO)

Kliknutím na tlačítko + části školy se Vám otevře formulář na doplnění informací o jednom pracovišti (části školy, oddělené pracoviště). Pokud máte více pracovišť, je potřeba po doplnění jednoho pracoviště znovu kliknout na + Části školy a vyplnit informace o další provozovně.

Informace, které u části školy doplníte:

 • IZO výkazu (IZOV)
 • Rozlišení
 • Číslo části školy
 • Název části školy
 • Provoz
 • Průměrná doba provozu v hodinách/den
 • Zda je škola/pracoviště zřízena podle § 16 odst. 9 ŠZ?
Twigsee Kliknutím na tlačítko + části školy se Vám otevře formulář na doplnění informací o jednom pracovišti (části školy, oddělené pracoviště).

2. Nastavení třídy – na začátku je potřeba správné nastavení třídy

 • V sekci Třída – seznam tříd vyberte požadovanou třídu a klikněte na ikonu Upravit.
 • Otevře se okno třídy, kde zvolíte kartu MŠMT.
 • Ve formuláři je nutné doplnit tyto informace (kolonky jsou podbarvené žlutě):
  • Část školy – zde vyberete provozovnu/část školy podle názvu toho, jak bylo vyplněno v nastavení školy
  • Typ třídy
  • Asistence
  • Provoz třídy
  • Vyučující jazyk
 • Uložte změny pomocí zeleného tlačítka.
Twigsee Nastavení třídy - na začátku je potřeba správné nastavení třídy

3. Matrika – v sekci Matrika je nově možné vyplnit Doporučení pro vzdělávání , kde evidujete informace od školských pedagogických zařízení. Lze také vytvořit Podpůrné opatření, které je zaznamenáno v matrikách a exportováno do S1-01.

 • V sekci Matrika klikněte na možnost + Vytvoření doporučení pro vzdělání, otevře se Vám formulář s dvěma kartami pro doplnění informací o dětech.
Twigsee v sekci Matrika je nově možné vyplnit Doporučení pro vzdělávání , kde evidujete informace od školských pedagogických zařízení.
 • První karta Základní slouží k doplnění doporučení vzdělávání o dítěti. Vyberte jméno dítěte a doplňte informace.
Twigsee První karta Základní slouží k doplnění doporučení vzdělávání o dítěti. Vyberte jméno dítěte a doplňte informace.
 • Druhá karta Podpůrná opatření umožňuje zaznamenat podpůrná opatření pro dítě.
Twigsee Druhá karta Podpůrná opatření umožňuje zaznamenat podpůrná opatření pro dítě.
 • Uložte všechny informace.
 • Pro vytvoření doporučení pro další děti postupujte stejným způsobem.
Twigsee Pro vytvoření doporučení pro další děti postupujte stejným způsobem.

4. Statistika:

 • V horní části sekce statistika nyní najdete tlačítko pro export CSV S1-01 pro MŠMT.
 • Toto tlačítko je dostupné pouze pro školky, které mají vyplněné číslo IZOV v nastavení.
Twigsee V horní části sekce statistika nyní najdete tlačítko pro export CSV S1-01 pro MŠMT.

Způsob plnění docházky podle §34 lze doplnit u každého dítěte v sekci Děti. Stačí kliknout na jméno dítěte, a otevře se Vám okno, kde vyberete ikonu malého modrého i v kolečku – dodatečné informace. Otevře se Vám formulář s dodatečnými informacemi o dítěti. V tomto formuláři následně vyplníte způsob plnění docházky.

Twigsee Způsob plnění docházky podle §34 lze doplnit u každého dítěte v sekci Děti.