Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Jak zapisovat do třídnice z administrace Twigsee

Na konci nebo v průběhu každého dne by se měla vyplnit třídní kniha. Toto vyplnění pro danou třídu můžete udělat v administraci, kde v jednoduchém formuláři vyplníte všechny potřebné údaje a případně i úraz dítěte.

TIP: Chcete vyplnit třídní knihu v mobilu?

1. Kde je umístěna záložka Třídnice?

V hlavním levém menu vyberte záložku Třídnice

Twigsee umístění Třídnice v navigaci v administraci Twigsee

2. Výběr třídy

V nově otevřeném okně s třídnici v prvním poli vyberte třídu. Pomocí modré šipky vpravo rozbalíte Seznam tříd.

Twigsee v nově otevřeném okně s třídnici v prvním poli vyberte třídu. Pomocí modré šipky vpravo rozbalíte seznam tříd

3. Výběr data

V druhém poli horní lišty vyberte den, pro který chcete zápis do třídnice provést. V okně třídnice je vždy zobrazen jeden týden.

Twigsee v druhém poli horní lišty vyberte den, pro který chcete zápis do třídnice provést

4. Zápis do třídnice

Pomocí modrého tlačítka v pravé části řádku daného dne otevřete okno pro Zápis do třídnice.

Twigsee pomocí modrého tlačítka se otevře okno pro zápis do třídnice

5. Vyplnění daného dne v třídnici

Vyplňte vše potřebné – téma, dopolední a odpolední vzdělávací činnosti, poznámky nebo záznam o hospitaci. Po vyplnění zápis uložíte pomocí zeleného tlačítka v pravém dolním rohu okna. 

TIP: Opakují se Vám některé aktivity a vy je musíte vypisovat stále dokola? Použijte koncepty vět

Twigsee vyplnění daného dne v třídnici a následné uložení vyplněného zápisu pomocí zeleného tlačítka Uložit

6. Zápis do třídnice vytvořen

O úspěšném zapsání do třídnice informuje zeleně orámované vyskakovací okno Položka byla vytvořena.

Twigsee vyskakovací okno s informací, že Položka byla vytvořena