Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Nastavení Docházky a Stravného

Vyplnění této části editace školy má klíčový význam pro správné nastavení výpočtu stravného a školného.

Kde lze provést nastavení Docházky a Stravného?

V administrativním účtu v sekci Nastavení, Editace školy vyberete kartu Docházka a Stravné.

Prosíme o vyplnění cen stravného pro dopolední, celodenní a odpolední stravování.

Kromě toho zde máte možnost nastavit informace týkající se účtování školného a stravného, jako je číslo bankovního účtu nebo variabilní symbol.

Můžete specifikovat, zda preferujete oddělené nebo spojené platby, a rozhodnout se, zda chcete, aby rodiče dostali přepis platby spolu s QR kódem.

Můžete si nastavit čas automatického odchodu

V této sekci také nastavíte dobu včasné omluvenky a času poledne.

Čas poledne je hodina, která odděluje dopolední a odpolední docházku. Nastavte si zde čas tak, aby paní učitelky měly dostatek času na zaznamenání dopolední docházky. Po uplynutí tohoto času se začíná zaznamenávat odpolední odchod. (Pokud nastavíte například 12:30, je nezbytné odkliknout dopolední odchod do 12:30; pokud kliknete na 12:31, bude to již považováno za odpolední odchod.)

Také zde můžete nastavit odkaz pro objednávání stravy, pokud Vaše školka používá jiný systém na stravování, do kterého mají také přístup rodiče.

Pokud vaše škola vyžaduje schvalování omluvenek, můžete toto nastavení provést v této sekci.

Rovněž máte možnost umožnit rodičům vkládat poznámky k omluvenkám.

Kromě toho můžete v této části povolit funkci Náhrady

Twigsee V administrativním účtu v sekci Nastavení, Editace školy vyberete kartu Docházka a Stravné.