Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Webová aplikace pro učitele a ředitele – Tiskové sestavy

V Twigsee máte možnost si vytvořit export obsahující informace o dětech, který si můžete navrhnout podle svých individuálních potřeb. Tento proces je snadný a přizpůsobitelný díky funkčnosti aplikace Twigsee.

Stačí se přihlásit do webového rozhraní pro učitele a ředitele na adrese app.twigsee.com a vytvořit si vlastní tabulku s potřebnými údaji o dětech, jako je jméno dítěte, datum a místo narození a další.

Kde si mohu tabulku nakonfigurovat?

Přihlaste se do webového rozhraní pro učitele či ředitele na webové adrese app.twigsee.com.

  • Na hlavní stránce vyberte sekci Děti v seznamu a klikněte na možnost Tiskové sestavy. Pokud máte napárované více školek nebo tříd, vyberte školku a třídu, které se to týká.
   Poté klikněte na tlačítko + pro vytvoření nové tiskové sestavy.

tiskové sestavy

Otevře se vám seznam, ze kterého si vyberete údaje, které potřebujete v tiskové sestavě.
Máte na výběr z následujících možností:

  • Základní informace o dítěti
  • Interní informace
  • Doporučení pro vzdělávání
  • Informace o zástupci
  • Informace o zmocněnci pro vyzvedávání
  • Vlastní sloupce – zde si můžete naspat vlastní název kolonky která se Vám do sestavy vygeneruje

tiskové sestavy - informace o dzástupci

  • Vyberte si potřebná políčka pro tiskovou sestavu a klikněte na tlačítko Pokračovat.

tiskové sestavy - pokračovat

  • Na další stránce můžete šipkami vybrat, které informace chcete mít na jakém místě. Šipkou nahoru posunete sloupec nahoru a stejným způsobem šipkou dolů posunete sloupec dolů. Kliknete na možnost Pokračovat.

Na další stránce se Vám zobrazí přehledy:

   • Vybrané děti
   • Vybrané sloupce

Nastavíte si:

   • Rozvržení stránky – určíte, zda chcete tabulku uspořádat ve sloupcích nebo řádcích.
   • Orientace stránky – vyberete, zda má být tabulka na šířku nebo na výšku.
   • Velikost stránky – zvolíte velikost papíru (A3, A4, A5).

tiskové sestavy - vygenerovat

Pokud jste spokojeni s vybranými informacemi, klikněte na možnost Vygenerovat. Zobrazí se vám tabulka, kterou si můžete stáhnout. Alternativně můžete kliknout na možnost Export XLSX a tabulka se vám rovnou stáhne jako soubor.

   • Máte také možnost uložit tuto tabulku jako šablonu pro budoucí použití.
   • Uložené šablony najdete v sekci Tiskové sestavy pod možností Použít existující šablonu.

tiskové sestavy - uložené šablony