Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Jak přidat anketu pro rodiče v Twigsee

Díky anketě může učitel jednoduše zjistit odpovědi od rodičů na nějaké téma například, jestli by chtělo jejich dítě přespat ve školce. Anketa se poté zobrazí rodičům v aplikaci a ti na ni mohou odpovědět výběrem jedné či více odpovědí.

Anketa je typem příspěvku, a proto ji najdeme mezi příspěvky.

1. Kde je umístěna sekce Příspěvky

V hlavním levém menu pod záložkou Příspěvky vyberte sekci Příspěvky.

Twigsee příspěvky jsou umístěny v navigaci v sekci Příspěvky

2. Přidání ankety

Kliknutím na šipku u zeleného tlačítka Přidat příspěvek v pravém horním rohu okna Seznam příspěvků se objeví možnost Přidat anketu. Vybráním této možnosti se otevře okno s detaily ankety.

Twigsee přidání ankety přes zelené tlačítko + Přidat příspěvek

3. Vytvoření ankety

Postupně vyplňte název ankety, popis a typ aktivity. Typy aktivit jsou definované a jejich seznam rozbalíte pomocí šipky na konci tohoto pole. Typ aktivity vyberete kliknutím na konkrétní název aktivity.

Twigsee vyplnění informací o anketě

4. Časové omezení ankety

Anketu lze časově omezit. Pokud tedy víte, že potřebujete znát odpověď rodičů do určitého data, můžete toto datum označit. Kliknutím do pole Anketa časově omezena se zobrazí kalendář, ve kterém vyberete požadované datum. Po tomto datu již rodiče nebudou moci v anketě hlasovat.

Twigsee jak nastavit časové omezení na anketu

5. Nastavení odpovědí

V anketě je možné hlasovat pro jednu nebo i více odpovědí. Toto si nastavíte kliknutím na modrou šipku v pravé části pole Rodič může hlasovat pro více odpovědí a zvolíte možnost Ano.

Twigsee nastavení odpovědí na anketu

6. Vytvoření odpovědí

Podle potřeby si pomocí zeleného tlačítka Přidat odpověď nastavíte požadované množství a konkrétní obsah odpovědí.

Twigsee vytvoření odpovědí na anketu

7. Maximální počet hlasujících

Pokud víte, že např. večerní spaní ve školce má kapacitu max. 20 dětí, můžete počet odpovědí ANO nastavit na max. počet 20. Po vyčerpání daného počtu odpovědí u možnosti ANO se tato možnost k odpovědi již rodičům nenabídne.

Twigsee nastavení maximálního počtu odpovědí

8. Označení dětí

Dále je nutné označit děti, kterých se anketa týká. Můžete vybrat celou třídu pomocí zeleného tlačítka v pravé straně řádku s danou třídou. Pokud potřebujete vybrat jen některé děti, klikněte do pole Třídy. Rozbalí se seznam dětí a kliknutím vyberete jen ty, které chcete. V případě, že vyberete omylem celou třídu, snadno ji pomocí červeného tlačítka v pravé části řádku opět smažete.

Twigsee označení dětí. kterých se anketa týká

9. Vložení fotek a uložení ankety

K anketě je možné přidat foto, nebo může obsahovat jen s text. Nově vytvořenou anketu uložíme pomocí zeleného tlačítka Uložit v pravém dolním rohu.

Twigsee vložení fotek a uložení ankety pomocí zeleného tlačítka Uložit

10. Úprava ankety

Nově vytvořená anketa se zobrazí v Seznamu příspěvků. Pokud by bylo potřeba anketu upravit (přidat dítě, změnit text, změnit počet hlasujících apod.), můžete si znovu otevřít detail ankety a přes modrou ikonu s tužkou upravit, co potřebujete. Všechny změny opět uložíte pomocí tlačítka Uložit.

Twigsee jak upravit anketu