Preskočiť na obsah Preskočiť na navigáciu Preskočiť na pätičku

Ako v administratíve vytvoriť koncepty viet do triednej knihy 

Koncepty viet do triednej knihy slúžia pre zápisy, ktoré sa opakujú. Tieto koncepty vám uľahčia a urýchlia ďalšie zápisy do triednej knihy tým, že si jednoducho rozbalíte zoznam s pripravenými textami a vyberiete požadovanú vetu.

1. Kde je umiestnené nastavenie konceptov?

V hlavnom menu, vľavo, po záložkou Nastavenia, vyberte sekciu Vety do triednej knihy.

2. Ako si otvoriť tabuľku pre vytvorenie konceptu?

Novú vetu do triednej knihy pridáte pomocou zeleného tlačidla + Veta do triednej knihy, v pravom hornom rohu.

3. Vytvorenie nového konceptu

Otvorí sa následne tabuľka na vyplnenie, kde zadáte text novej vety a kategóriu, do ktorej činnosť spadá.

4. Uloženie konceptu

Novovytvorenú vetu so všetkými údajmi uložíte pomocou zeleného tlačidla Uložiť, v pravom dolnom rohu.

TIP: Ako zapisovať do triednej knihy z mobilnej aplikácie