Preskočiť na obsah Preskočiť na navigáciu Preskočiť na pätičku

Upomienka platby

Hromadia sa Vám neuhradené faktúry za stravné a školné, no nechcete tráviť čas neustálym upozorňovaním rodičov na ich úhradu? V administratíve môžete aktivovať funkciu upomienok platieb. Po jej zapnutí systém automaticky generuje upomienky a odosiela ich rodičom, ktorí majú neuhradené platby. Táto možnosť nie len uľahčuje sledovanie platieb, ale zároveň umožňuje urýchlenie procesu vyrovnávania neuhradených faktúr. Rodičia obdržia upomienku na platbu vo forme e-mailu.

Kde nastavím upomienku platby?

V hlavnom menu, v ľavom stĺpci, vyberte sekciu Nastavenia – Editácia škôlky. Následne kliknite na kartu Fakturačné údaje. Tu nájdete možnosť povolenia odosielania upomienok na e-mail. Po povolení tejto funkcie sa zobrazí ďalšie okno, kde môžete vybrať termíny pre odosielanie upomienok rodičom.

Twigsee V hlavnom menu, v ľavom stĺpci, vyberte sekciu Nastavenia - Editácia škôlky. Následne kliknite na kartu Fakturačné údaje.

Máte možnosť výberu viacerých termínov pre odosielanie upomienok. Stačí jednoducho kliknúť na možnosť výberu dátumu. V prípade, že platba nebola uhradená ani po vybranom termíne, systém automaticky odošle ďalšiu upomienku.

Aby sme zaistili účinnosť procesu, odporúčame nastaviť niekoľko po sebe idúcich termínov. Napríklad, môžete zvoliť intervaly 7 dní, 14 dní a následne 28 dní. Ak platba nebola uhradená do 7 dní od predchádzajúcej upomienky, systém automaticky vygeneruje ďalšiu upomienku, a opakuje sa rovnaký postup.

Twigsee Aby sme zaistili účinnosť procesu, odporúčame nastaviť niekoľko po sebe idúcich termínov.
Twigsee Aby sme zaistili účinnosť procesu, odporúčame nastaviť niekoľko po sebe idúcich termínov.

Po nastavení upomienok a termínov upomienok svoje nastavenia uložte, kliknutím na zelené tlačidlo Uložiť, ktoré nájdete v pravom dolnom rohu stránky.

Akonáhle rodič platbu uhradí a platba bude označená v systéme ako zaplatená, ďalšia upomienka už rodičovi nepríde.