Preskočiť na obsah Preskočiť na navigáciu Preskočiť na pätičku

Ako v administratíve Twigsee nastaviť programy (školné) 

Pre každú škôlku je možné nastaviť programy, podľa ktorých bude deťom počítané školné. Môže to byť jeden univerzálny program s jednotným školným pre všetkých, alebo viacero programov s rôznymi cenami. Program môže byť nastavený pre každý deň v týždni, celé dni, iba doobedie a podobne. Ako program je možné nastaviť napríklad aj voliteľný krúžok. Výška školného je potom vypočítaná podľa programu priradeného dieťaťu a s ohľadom na reálnu dochádzku v danom mesiaci.


Video návod:


1. Kde je umiestnené nastavenie programov?

V hlavnom menu vľavo, pod záložkou Nastavenia, vyberte sekciu Editácia škôlky.

Twigsee V hlavnom menu vľavo, pod záložkou Nastavenia, vyberte sekciu Editácia škôlky.

2. Karta Výukové programy

V novootvorenom okne Editácia škôlky vyberte na hornej lište poslednú záložku Výukové programy. Tu nastavíte všetko potrebné – názov programu a cenu.

Twigsee V novootvorenom okne Editácia škôlky vyberte na hornej lište poslednú záložku Výukové programy.

3. Pridanie programu

Ďalší program pridáte pomocou zeleného tlačidla Pridať, v dolnej časti okna.

4. Nastavenie dní daného programu a platobnej periódy

V poli pod názvom daného programu nastavíte jeho časový rozsah. Pre zobrazenie ponuky možností použite modrú šípku v pravej časti poľa, následne vyberte požadovanú možnosť kliknutím na ňu. Rovnako ľahko vyberiete aj platobné možnosti – kliknutím na príslušné pole si vyberiete platobnú periódu. Ak zvolíte polročnú alebo ročnú možnosť, automaticky sa vám otvorí nové pole, kde budete môcť nastaviť konkrétny mesiac platby.

Twigsee V poli pod názvom daného programu nastavíte jeho časový rozsah.
Twigsee kliknutím na príslušné pole si vyberiete platobnú periódu.

5. Uloženie úprav

Po nastavení programu a jeho detailov všetko uložíte pomocou zeleného tlačidla Uložiť, v pravom dolnom rohu okna.

Twigsee Po nastavení programu a jeho detailov všetko uložíte pomocou zeleného tlačidla Uložiť, v pravom dolnom rohu okna.

6. Programy vytvorené

O správnom uložení programov informuje zelenou orámované vyskakovacie okno Položka upravená.

Twigsee O správnom uložení programov informuje zelenou orámované vyskakovacie okno Položka upravená.

TIP: Ako zaradiť dieťa do programu dochádzky v administratíve