Preskočiť na obsah Preskočiť na navigáciu Preskočiť na pätičku

Vyúčtovanie školného a stravného

Pre správne vyúčtovanie stravného a školného je potrebné schváliť a odoslať platobný príkaz rodičom. Máte možnosť platby zaslať individuálne, za každé dieťa zvlášť, alebo platobné príkazy schváliť hromadne.

1. Odoslanie platieb za každé dieťa jednotlivo

Kde je umiestnená sekcia Školné a stravné?

V hlavnom menu, pod záložkou Financie, vyberte sekciu Školné a stravné.

Twigsee V hlavnom menu, pod záložkou Financie, vyberte sekciu Školné a stravné.

Výber dieťaťa

V novo otvorenom okne Školné a stravné vyberte v hornej časti triedu, konkrétne dieťa a dátum, pre ktorý chcete predpis platby schváliť. Kliknutím do príslušného poľa sa zobrazia možnosti, ďalším kliknutím vybranú možnosť potvrdíte.

Twigsee V novo otvorenom okne Školné a stravné vyberte v hornej časti triedu, konkrétne dieťa a dátum, pre ktorý chcete predpis platby schváliť.

Schválenie a odoslanie predpisu platby

V pravej časti riadku vybraného dieťaťa kliknite na čierne tlačidlo obálky a vyberte možnosť Áno.

Twigsee V pravej časti riadku vybraného dieťaťa kliknite na čierne tlačidlo obálky a vyberte možnosť Áno

Predpis platby schválený a odoslaný

O odoslaní schváleného predpisu platby rodičom informuje zelenou orámované vyskakovacie okno. V riadku vybraného dieťaťa sa zmení stav z Neschválené na Odoslané. Ikona štvorčeku s fajfkou a obálka zmenia farbu z čiernej na zelenú.

Twigsee O odoslaní schváleného predpisu platby rodičom informuje zelenou orámované vyskakovacie okno.

2. Odoslanie platieb hromadne

Predpis platby môžeme vo vyúčtovaní schváliť a odoslať aj hromadne.

Kde je umiestnené tlačidlo pre hromadné odoslanie a schválenie predpisov platieb?

V hlavnom menu, vľavo, pod záložkou Financie, vyberte sekciu Školné a stravné. Na hornej lište vyberte iba konkrétnu triedu a mesiac, výber konkrétneho dieťaťa vynechajte. V pravom hornom rohu je umiestnené zelené tlačidlo Schváliť všetkým. Pomocou šípky v pravej časti tlačidlo zobrazíte možnosť Schváliť a odoslať predpis platby všetkým.

Twigsee Pomocou šípky v pravej časti tlačidlo zobrazíte možnosť Schváliť a odoslať predpis platby všetkým.

Schválenie a odoslanie predpisov platieb.

Pre potvrdenie vyberte možnosť Áno. Hromadne tak schválite a odošlete predpis platby rodičom všetkých detí vo vybranej triede.

Twigsee Pre potvrdenie vyberte možnosť Áno. Hromadne tak schválite a odošlete predpis platby rodičom všetkých detí vo vybranej triede.

Ako vytvoriť rozdelené predpisy platieb za školné a stravné, a kde nájsť vytvorené faktúry?