Preskočiť na obsah Preskočiť na navigáciu Preskočiť na pätičku

Typy dokumentov v Twigsee 

V Twigsee môžete nájsť tri základné typy dokumentov:

1. Automatické

Ako prvé máme dokumenty automatické. To sú dokumenty, ktoré sú pre všetky škôlky daného typu rovnaké. Dáta, ktoré nájdete v týchto dokumentoch sú prednastavené, teda sa vytvárajú z dát, ktoré už v systéme sú. Ak si vyberiete dokument, ktorý je v Twigsee už prednastavený, znamená to, že už predom na tento dokument nadväzujú dokumenty a odpovede, z ktorých je možné si vybrať (napríklad tie, týkajúce sa prijímacieho konania).

Twigsee vzorové automatické dokumenty

2. Individuálne

Ďalšími dokumentami sú tie, ktoré si individuálne vytvoríte. Všetky dokumenty budú mať hlavičku školy, podľa nastavení v sekcii editácia škôlky. V prípade detských skupín tu nájdete aj logo Európskej Únie.

V sekcii Dokumenty si najprv vytvorte obsah samotného dokumentu, použitím zástupných znakov, vďaka ktorým sa do dokumentu vygenerujú informácie konkrétne k jednotlivým deťom – napr. rok narodenia, či zákonní zástupcovia. Ak je dokument po spracovaní označený ako aktívny, automaticky sa nahrá ku každému dieťaťu a je pripravený na použitie.

Pozor! Dokument sa neodosiela automaticky a rodičia ich v aplikácii nevidia. Daný dokument je potrebné vygenerovať a poslať, prípadne odovzdať, danému rodičovi. Obvykle sa takto vytvárajú, napríklad, zmluvy.

Twigsee vzorové individuálne dokumenty

3. Prílohy

Nakoniec tu máme prílohy – ide o dokumenty, formuláre, dotazníky, a iné. Tieto dokumenty je možné naskenovať do PC a manuálne nahrať, prípadne ich môže rodič odoslať v niektorom z fomulárov (napr. aktualizácia informácii o dieťati). Ak ide o prílohu, dokument je v Twigsee iba uložený, nenadväzujú naň žiadne iné akcie. Príloha môže byť, samozrejme, kedykoľvek vygenerovaná a poslaná ďalej.

Twigsee vzorové prílohy Twigsee od spoločnosti

Všetky vyššie spomenuté dokumenty nájdete v matrike dieťaťa.