Preskočiť na obsah Preskočiť na navigáciu Preskočiť na pätičku

Ako pridať poznámku k dieťaťu v administrácii Twigsee?

Učiteľ má možnosť pridať dieťaťu poznámku, ktorá je neverejná a slúži výlučne pre interné potreby školy. Poznámka je technicky príspevok, takže sa vytvára rovnakým spôsobom. Príspevok stačí definovať ako poznámku výberom možnosti Poznámka, v typoch aktivity.

1. Kde sa nachádza časť Poznámky

V hlavnej ľavej ponuke na karte Príspevky vyberte časť Poznámky.

Twigsee poznámky sa nachádzajú v navigácii v časti Príspevky

2. Pridanie poznámky

Pomocou zeleného tlačidla Pridať príspevok v pravom hornom rohu okna Zoznam poznámok môžete pridať nový príspevok – poznámku.

Twigsee pridať poznámky pomocou zeleného tlačidla Pridať príspevok

3. Vytvorenie príspevku – poznámka

V novootvorenej karte Podrobnosti o príspevku vyplňte postupne názov príspevku, popis a typ aktivity. Ide o poznámku, preto musíte vybrať tento typ aktivity. Pomocou šípky na konci tohto poľa rozbaľte zoznam definovaných typov činností. Ďalej kliknite na možnosť Poznámky.

Twigsee vytvorenie príspevku a vyplnenie podrobností s výberom typov aktivít

4. Označenie dieťaťa

Ďalej je potrebné označiť dieťa, ktorého sa vytvorená poznámka týka. Kliknite na pole Triedy. Rozbalí sa zoznam detí a kliknutím vyberte len to, ktoré chcete. V prípade, že omylom vyberiete celú triedu, môžete ju ľahko znova odstrániť pomocou červeného tlačidla na pravej strane riadku.

Twigsee označujúce dieťa, ktorého sa vytvorená poznámka týka

5. Vložte fotografie a uložte príspevok

Posledné pole na karte príspevku slúži na vkladanie fotografií. Do vytvorenej poznámky môžete nahrať fotografie a všetko uložiť pomocou zeleného tlačidla Uložiť.

Twigsee vloženie fotografií a uloženie príspevku pomocou zeleného tlačidla Uložiť

6. Upravte poznámku

Novovytvorená poznámka sa zobrazí v Zozname príspevkov. Ak potrebujete upraviť poznámku, môžete znova otvoriť detail príspevku a pomocou modrej ikony ceruzky upraviť, čo potrebujete. Všetky zmeny opäť uložte pomocou tlačidla Uložiť.

Vytvorenie poznámky prostredníctvom mobilnej či webovej aplikácie

Poznámku môžete vytvoriť prostredníctvom našej mobilnej alebo webovej aplikácie. V mobilnej aplikácii jednoducho kliknite na veľké modré tlačidlo + a vyberiete možnosť Vytvoriť príspevok. Následne, v novootvorenom okne, postupne vyplňte text, obsah príspevku, a ako typ príspevku zvoľte Poznámka. Následne je potrebné označiť dieťa, ktorého sa daná poznámka týka. Po vyplnení všetkých údajov jednoducho kliknite na tlačidlo Potvrdiť, čím sa poznámka úspešne uloží.