Preskočiť na obsah Preskočiť na navigáciu Preskočiť na pätičku

Variabilný symbol

Variabilný symbol slúži na správne párovanie za škôlkovné a stravné s konkrétnymi profilmi detí. Twigsee vám ponúka hneď niekoľko možností, ako variabilný symbol nastaviť. Všetky nastavenia môžete upraviť v Administratíve Twigsee. 


Video:


Ako vložím variabilný symbol?

V administratíve máte možnosť si ku každému dieťaťu vložiť vlastný variabilný symbol. Pokiaľ si sami variabilný symbol nevložíte, systém vám automaticky vygeneruje variabilný symbol sám, a to podľa čísla faktúry, alebo interného čísla dieťaťa. V nastaveniach máte možnosť si vybrať, ktorá možnosť vám vyhovuje najviac. 

1. Chcem si vložiť variabilný symbol do matriky dieťaťa sám

V hlavnom menu na ľavej strane matriky vyberte záložku Matrika

Twigsee V hlavnom menu na ľavej strane matriky vyberte záložku Matrika

V hlavnej časti obrazovky vyberte dieťa, ktorému chcete variabilný symbol priradiť, kliknutím na číslo TWID alebo na meno vybraného dieťaťa. Zobrazí sa matrika dieťaťa, kde pomocou modrého tlačidla – ikona i v kruhu – a kliknutia naň, otvoríte kartu s dodatočnými informáciami. 

Twigsee Zobrazí sa matrika dieťaťa, kde pomocou modrého tlačidla - ikona i v kruhu - a kliknutia naň, otvoríte kartu s dodatočnými informáciami. 

V karte dieťaťa vyplníte variabilný symbol. Celé nastavenie ukončíte a uložíte pomocou zeleného tlačidla uložiť, v pravom dolnom rohu okna.

Twigsee Celé nastavenie ukončíte a uložíte pomocou zeleného tlačidla uložiť, v pravom dolnom rohu okna.

Variabilný symbol  sa vám prepíše do sekcie Fakturácia – do predpisu platby, faktúry, aj do daňového dokladu. 

Twigsee Variabilný symbol  sa vám prepíše do sekcie Fakturácia - do predpisu platby, faktúry, aj do daňového dokladu. 

2. Čo sa stane, ak si variabilný symbol k dieťaťu neuložím?

Pokiaľ si variabilný symbol nevyplníte, vyplní sa vám automaticky sám, a to podľa takých údajov, aké si v nastaveniach zvolíte. 

V hlavnom menu na ľavej strane obrazovky vyberte záložku Nastavenia. Po jej otvorení vyberte Editáciu škôlky

Twigsee V hlavnom menu na ľavej strane obrazovky vyberte záložku Nastavenia. Po jej otvorení vyberte Editáciu škôlky. 

Otvorí sa vám okno pre vyplnenie informácií o škôlke. Kliknite na kartu Dochádzka a stravné. Následne sa vám otvorí formulár, kde vľavo dolu uvidíte políčko Automatické vyplnenie VS u platieb

Twigsee  Následne sa vám otvorí formulár, kde vľavo dolu uvidíte políčko Automatické vyplnenie VS u platieb. 

Máte na výber dve možnosti. Dynamické – rovnaké ako číslo faktúry a Statické – interné číslo dieťaťa. Vyberte možnosť, ktorá vám vyhovuje. Celé nastavenie ukončíte a uložíte pomocou zeleného tlačidla uložiť, v pravom dolnom rohu okna. 

Twigsee Máte na výber dve možnosti. Dynamické - rovnaké ako číslo faktúry a Statické - interné číslo dieťaťa.

Interné číslo dieťaťa si nastavíte v Matrike, rovnako ako variabilný symbol. V hlavnej časti obrazovky len vyberiete dieťa, ktorému chcete interné číslo priradiť, kliknutím na číslo TWID alebo meno. Zobrazí sa matrika dieťaťa, kde doplníte číslo dieťaťa. 

Variabilný symbol sa vám následne prepíše do sekcie Financie – škôlkovné a stravné

Twigsee Variabilný symbol sa vám následne prepíše do sekcie Financie - škôlkovné a stravné. 

Rovnako sa prepíše aj do faktúry.

Twigsee Rovnako sa prepíše aj do faktúry.

Ak si v nastaveniach variabilný symbol nevyberiete a neupravíte, automaticky sa vám uloží variabilný symbol identický s číslom faktúry.