Preskočiť na obsah Preskočiť na navigáciu Preskočiť na pätičku

Vyplnený registračný formulár

Štatistiky vychádzajú predovšetkým z informácií uvedených v registri detí, a preto je nevyhnutné, aby bol register vyplnený. Ide predovšetkým o tieto údaje:

O aký druh údajov ide?

  • dátum narodenia
  • národnosť
  • adresa trvalého bydliska
  • dátum nástupu do školy (dátum začiatku vzdelávania)

Čo ak informácie chýbajú?

Zároveň musí byť dieťa zapísané do Hlavnej triedy.

Ak vám tieto informácie pre niektoré deti chýbajú, Štatistiky vás na to nielen upozornia, ale po kliknutí na oranžovú ikonu „i“ vám poskytnú aj zoznam konkrétnych detí. Chýbajúce údaje môžete potom sami doplniť do karty dieťaťa prostredníctvom formulára F2 alebo do modrého I v dodatočných informáciách o dieťati.

Twigsee ak niektoré informácie pre niektoré deti chýbajú, zobrazia sa v štatistikách