Preskočiť na obsah Preskočiť na navigáciu Preskočiť na pätičku

Čo znamená neskorá ospravedlnenka v Twigsee? 

Pre snia dochádzky a vyúčtovania stravného, je potrebné stanoviť čas, do kedy musí byť dieťa ospravedlnené, aby zaň rodič na daný deň neplatil stravné. Na to slúži tzv. skorá / včasná ospravedlnenka. Ak rodič pošle ospravedlnenku neskôr, než je stanovený čas, pôjde o neskorú ospravedlnenku.

1. Prehľad neskorých ospravedlneniek

V hlavnom menu, v ľavej časti obrazovky, pod záložkou Dochádzka, vyberte možnosť Mesačná. Otvorí sa okno s mesačným prehľadom dochádzky. Neskorá ospravedlnenka je označená červeným výkričníkom.

TIP: Vysvetlenie všetkých znakov a farieb použitých v prehľade dochádzky nájdete v legende dochádzky.

Twigsee mesačná správa o dochádzke, v ktorej je ospravedlnenie oneskorenia označené červeným výkričníkom

2. Detail ospravedlnenky

Kliknutím na ikonu ospravedlnenky s výkričníkom sa zobrazí jej detail – tu vidíte dátum a presný čas zadania ospravedlnenky rodičom.

Twigsee zobrazuje detaily ospravedlnenia po kliknutí naň

TIP: Ako z neskorej ospravedlnenky urobiť včasnú?