Preskočiť na obsah Preskočiť na navigáciu Preskočiť na pätičku

Zaslanie pozvánky do aplikácie

Rodičov pozvete do aplikácie pomocou registračného e-mailu v administratíve Twigsee. Akonáhle sa rodič do aplikácie prihlási, uvidíte v aplikácii dátum jeho posledného prihlásenia sa do systému.

TIP: Rodičia musia byť najprv zadaní v administratíve. Ako pridať rodiča?

1. Kde je umiestnený prehľad rodičov?

V hlavnom menu vľavo, pod záložkou Používatelia, vyberte sekciu Rodičia. Po rozkliknutí sa otvorí okno Prehľad rodičov.

2. Odoslanie prístupov pre vstup do aplikácie 

Pri každom rodičovi je v pravej časti príslušného riadku umiestnených niekoľko ikon. Prvou ikonou je obálka. Čierna farba obálky značí, že prístupy zatiaľ neboli odoslané. Po kliknutí na obálku sa objaví možnosť Odoslať prístupy. Vybraním možnosti Áno je rodičovi odoslaný e-mail s prístupmi do aplikácie spolu s krátkym návodom, ako aplikáciu stiahnuť a ako sa prihlásiť, vrátane nastavenia hesla.

Twigsee  Vybraním možnosti Áno je rodičovi odoslaný e-mail s prístupmi do aplikácie spolu s krátkym návodom

O odoslaní e-mailu rodičom informuje zelené vyskakovacie okno Registračný e-mail bol odoslaný. Farba ikony obálky sa zmení na oranžovú.

Twigsee O odoslaní e-mailu rodičom informuje zelené vyskakovacie okno Registračný e-mail bol odoslaný.

3. Opakované odoslanie prístupov

Ak rodič e-mail s prístupmi obdržal, no aj napriek tomu sa stále do aplikácie neprihlásil, je možné prístupy odoslať znova. Opäť kliknutím na obálku, v pravej časti riadku, a zvolením možnosti odoslať prístupy znova.

Twigsee Ak rodič e-mail s prístupmi obdržal, no aj napriek tomu sa stále do aplikácie neprihlásil, je možné prístupy odoslať znova.

4. Rodič prihlásený v aplikácii

Ak si už rodič aplikáciu stiahol a aktívne sa prihlásil, objaví sa v administratíve pri tomto rodičovi posledný dátum prihlásenia, a tiež konkrétna verzia stiahnutej aplikácie.

Twigsee Ak si už rodič aplikáciu stiahol a aktívne sa prihlásil, objaví sa v administratíve pri tomto rodičovi posledný dátum prihlásenia, a tiež konkrétna verzia stiahnutej aplikácie.

VIDEO: Rodičom môžete poslať videonávod, ktorý im pomôže pri navigácii v mobilnej aplikácii.

5. Hromadná pozvánka pre rodičov do aplikácie Twigsee

Prístupy do aplikácie Twigsee je možné rozoslať aj hromadne, čo vám ušetrí čas, oproti klikaniu jednotlivo na mená všetkých rodičov. Pozvať rodičov môžete pokojne aj naraz.

Umiestnenie tlačidla Odoslať prístupy

V hlavnom menu, vľavo, vyberte záložku Používatelia aplikácie, sekciu Rodičia. V pravej často hornej lišty nájdete tlačidlo Odoslať prístupy. Po kliknutí sa rozbalí menu so 4 možnosťami, ktorých cieľom je pokryť všetky situácie, ktoré môže nastať.

  1. Prvé prístupy – týmto spôsobom rozošlete pozvánky novým rodičom.
  2. Všetkým neaktívnym – takto pozvete všetkých rodičov, ktorí nie sú v aplikácii aktívni, ši už sa jedná o nových alebo starších rodičov.
  3. Znova odoslať neprihláseným – opakované pozvanie rodičov, ktorí sa zatiaľ do aplikácie neprihlásili.
  4. Odoslať všetkým – zaslanie pozvánky všetkým rodičom bez rozdielu.
Twigsee V hlavnom menu, vľavo, vyberte záložku Používatelia aplikácie, sekciu Rodičia. V pravej často hornej lišty nájdete tlačidlo Odoslať prístupy.