Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Nový design administrace Twigsee

Několik měsíců jsme se věnovali práci na kompletní úpravě grafické podoby administrace Twigsee s cílem udělat ji odlehčenější a přehlednější.
Nový design administrace Twigsee je na světě. Pro jednodušší orientaci jsme připravili přehled a popis nejzásadnějších změn.
Věříme, že budete z nového designu Twigsee stejně nadšení jako my! Nová grafika si klade za cíl zpříjemnit uživatelům práci s Twigsee. Rozhodně se nemusíte obávat změn ve funkcích.
Naopak, vše je více přehledné a intuitivní. Projděte si s námi změny krok za krokem.

Horní modrá lišta a profil uživatele

Původní verze

V horní modré liště jste v roli manažera školky
až dosud vedle sebe našli následující: Jméno uživatele, Můj profil (editace uživatele), Profil vybrané školky (ikona domečku s možností editace školky),
Změnit školku, Odhlášení a nastavení jazykové mutace. To jsme pro Vás podstatně zjednodušili.

Nástěnka - původní verze

Nový design

Horní lištu v nové verzi nenajdete. Místo ní je v pravém horním rohu ikona uživatele.
Po kliknutí se rozbalí menu s následujícími záložkami: Můj profil (editace uživatele), Změnit školku (přepínání mezi vlastními školkami; svítí pouze v případě, že je uživatel přiřazen k více pobočkám či školkám),
Jazyk (nastavení jazykové mutace administrace pro daného uživatele) a Odhlášení. Nastavení školky pak naleznete přímo v Nastavení, viz níže.

Nástěnka - nový design

Levé menu: Nastavení

Původní verze

V levém svislém menu byla záložka Nastavení, pod kterou byly uloženy následující pole: Uživatelé administrace, Ředitelé, Učitelé, Rodiče a Svátky. To bylo někdy nepřehledné, proto jsme řazení záložek upravili.

Nastavení - původní verze

Nový design

V nové verzi administrace najdete pod záložkou Nastavení nově: Svátky, Věty do třídnice a Editace školky. Uživatele nově najdete v samostatné záložce, viz následující bod.

Nastavení - nový design

Levé menu: Uživatelé aplikace

Původní verze

Uživatelé aplikace byly umístěni v původní verzi pod záložkou Nastavení, což nebylo vždy úplně přehledné.

Uživatelé - původní verze

Nový design

Uživatelé aplikace jsou v nové verzi umístěni v levém svislém menu jako samostatná záložka. Najdete zde nastavení uživatelů pro mobilní aplikaci i desktop administraci.

Uživatelé - nový design

Navigace v seznamech

Původní verze

Tlačítka archivace, editace, smazat, matrika, formulář F0 byly v původní administraci vždy viditelné. 

Seznam dětí v aplikaci - původní verze

Nový design

Napříč celým systémem se nově většina tlačítek zaktivní až po najetí kurzorem na konkrétní řádek. Vybraný řádek je navíc pro zvýraznění podbarven žlutou barvou.

Seznam dětí v aplikaci - nový design

Levé menu: Matrika – export

Původní verze

V horní liště je tlačítko Export zvlášť pro každý typ dokumentu.

Matrika - původní verze

Nový design

Vpravo nahoře je umístěno jedno společné tlačítko pro export. Defaultně je nastaven export evidenčního listu dítěte. Po rozkliknutí se otevře nabídka dalších dokumentů. 

 

Matrika - nový design

Zobrazení matriky

Původní verze

V sekci Děti a Matrika bylo vždy v řádku konkrétního dítěte fialové tlačítko Matrika.

Seznam dětí v aplikaci - původní verze

Nový design

Zmíněné fialové tlačítko Matrika v nové verzi nenajdete. Po kliknutí přímo na jméno dítěte se otevře popup okno s matrikou.

Matrika - nový design

Levé menu: Třídnice

Původní verze

Na pravé straně jsou v každém řádku pro konkrétní den tři tlačítka – Docházka, Omluvenky, Příspěvky. 

Třídnice - původní verze

 

Nový design

Nově jsou Docházka, Omluvenky a Příspěvky samostatnými sloupci třídní knihy. Vpravo je pouze tlačítko pro editaci.
Je přidán zcela nový sloupec Atributy – pokud je do třídnice zadána Věta o poučení, objeví se v daném sloupci oranžová ikonka dokumentu. Nově můžete přidávat i hospitace  a inspekce, pak se mezi atributy objeví červená ikonka kufříku.
Ve sloupci Příspěvky se zobrazuje bublina s počtem příslušných příspěvků. Modrá bublina symbolizuje příspěvek směrem k rodičům, žlutá bublina je interní příspěvek do třídnice z mobilní aplikace. Vpravo nahoře je umístěno tlačítko pro export, který nabízí možnost PDF nebo XLS dokumentu.

Třídnice - nový design

Levé menu: Školkovné a stravné

 

 

Původní verze

Školkovné a stravné bylo v původní verzi umístěno v levém menu jako samostatná záložka.

 

Finance - původní verze

 

Nový design

Nově je školkovné a stravné pod záložkou Finance.

Finance - nový design

Levé menu: Docházka

Původní verze

Původní podoba přehledu docházky mohla v komplikovanějších kombinacích nestandardních záznamů (pozdní omluvenky, docházky mimo program atd.) působit nepřehledně. Legenda byla pevně umístěna a nebylo možné ji skrýt.

Docházka - původní verze

Nový design

Nově lze legendu pomocí tlačítka dle potřeby zarolovat. Každý den je znázorněn kolečkem, jehož levá polovina představuje dopoledne, pravá polovina odpoledne. Kolečko tak může nést jednu barvu, pokud jde o celý den, nebo může být každá polovina jinak barevná. Vykřičník upozorňuje na nestandardní situaci a jeho umístění značí část dne, ke které se váže. Vlevo – dopoledne, vpravo – odpoledne, uprostřed – celý den. Při najetí na konkrétní den se objeví černé popup okno s detailním popisem.

Docházka - nový design

 

Levé menu: Příspěvky

Původní verze

Na modré horní liště jsou dvě tlačítka Přidat – příspěvek a anketa. Děti, jejichž rodiče si již příspěvek přečetli, svítily se zeleným podbarvením.

Příspěvky - původní verze

Nový design

V pravém horním rohu je umístěno společné tlačítko přidat. Defaultně je nastaven příspěvek, ale pomocí šipky se rozbalí i možnost přidat anketu. Nově jsme přidali také číselnou indikaci počtu rodičů, kteří si příspěvek přečetli (ikona zelené oko) či nepřečetli (ikona šedé přeškrtnuté oko).

Příspěvky - nový design