Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Statistika

Než se vrhnete do víru statistických údajů, je potřeba v systému nastavit, které třídy mají být do statistiky zahrnuty a poté zkontrolovat, zdali děti v těchto třídách mají uvedené všechny informace:

1. Atribut hlavní třídy

Aby se vám ve Statistice zobrazovala správná data, je třeba rozlišovat mezi klasickými, tj. hlavními školkovými, a ostatními, tj. vedlejšími, třídami (např. kroužky). Do nastavení tříd jsme proto přidali kolonku Hlavní třída a u svých školkových tříd v této kolonce vyberte možnost Ano.

POZOR: V tuto chvíli máte u všech tříd přednastavené Ne. Než si tento parametr zapnete, nebude se vám ve statistice zobrazovat nic.

2. Vyplněná matrika

Statistika vychází především z informací uvedených v matrice dětí a je proto nutné, aby matrika byla vyplněná. Jedná se primárně o následující data:

  • datum narození
  • státní občanství
  • adresu trvalého bydliště
  • datum nástupu do školy (datum zahájení vzdělávání)

Současně musí být také dítě zařazeno v Hlavní třídě.

Pokud vám tyto informace u některých dětí chybí, Statistika vás na to nejen upozorní, ale také vám po kliknutí na oranžovou ikonu „i“ poskytne seznam konkrétních dětí. Chybějící data pak můžete sami doplnit v kartě dítěte přes formulář F2 nebo v modrém I v dodatečných informacích o dítěti.

3. A nyní už vzhůru do statistiky!

Novou sekci Statistika naleznete v levé liště mezi Dokumenty a Uživateli.

Po otevření sekce si v rozbalovací nabídce vyberete, jaká konkrétní data chcete zobrazit. Nyní zde naleznete informace o:

  • celkovém přehledu dětí
  • státním občanství
  • počtech dětí v jednotlivých třídách
  • věkovém složení dětí

Tyto kategorie obsahují i další data, např. počet dětí v předškolním vzdělávání, s trvalým pobytem v ČR nebo počet nově nastoupených dětí. U jednotlivých čísel navíc vždy naleznete seznam konkrétních dětí.

TIP: Přečtěte si o statistice více zde.

WEBOVÁ APLIKACE PRO UČITELE

Jak jsme předesílali v minulé komunikaci, připravili jsme pro učitele možnost používat Twigsee z prostředí webového prohlížeče na počítači. Stačí jen kliknout na tlačítko níže a dostanete se na přihlašovací stránku.

Přihlašovací údaje jsou stejné jako do mobilní aplikace.

V současné chvíli nabízí webové rozhraní učitelům to nejdůležitější – snadnou správu třídní knihy. Učitelé mohou vytvořit zápis dne, včetně témat a doplňujících poznámek v jednoduchém a přehledném rozhraní. Ostatní moduly, které učitelé znají z mobilní aplikace, budou doplněny velmi brzy.

TŘÍDNICE PRO UČITELE

1. Výběr třídy a data

V levé horní části si vyberete, pro kterou třídu chcete provést zápis. Procházet můžete také starší zápisy, a to díky rozbalovacímu kalendáři ve vedlejší nabídce.

V levé části třídní knihy se vám v rámci jednotlivých dní zobrazují i počty docházek a omluvenek. Není třeba je zadávat ručně, čísla se propisují automaticky z mobilní aplikace.

2. Editace zápisu

Nový zápis vytvoříte přes modrou ikonu Upravit na konci každého řádku v jednotlivých dnech.

3. Rozvržení třídnice

Třídnice je rozdělena do klasických částí na: Téma, Dopolední a Odpolední činnosti, Doplňující poznámky a Záznamy o návštěvách či hospitacích.

Textová pole nejsou nijak omezena, zápis může být libovolně dlouhý a každé pole si můžete ručně zvětšit a roztáhnout pomocí pravého dolního rohu.

Nad rámec klasické třídnice, můžete využít předdefinovaných bezpečnostních poučení, která naleznete pod políčkem Věta. Abyste nemuseli tyto poučky pro děti neustále psát, máte jich od nás cca 50 k dispozici a stačí na ně pouze kliknout.

TIP: Pokud by vám v předdefinovaných poučeních některé věty chyběly, požádejte vedení školy, které vám může do této nabídky přidat vaše vlastní věty.

4. Export

Veškerá data z třídnice si také můžete snadno exportovat pomocí tlačítka v pravém horním rohu.

Na co dalšího se můžete těšit?

V rámci webového rozhraní pro vás již finálně testujeme úvodní komunikační nástěnku s příspěvky, na kterou jste zvyklí z prostředí mobilní aplikace, docházkové přehledy a informace o dětech.